Uncategorized

  • Uncategorized

    Zeki Müren’in övdüğü ses

    Geleneksel müziğimizin geçmişten bugünlere taşınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında yer alan Emel Taşçıoğlu’nun meslek hayatı Hatice İkinci tarafından gerçekleştirilen nehir söyleşisiyle kitaplaştırıldı. “Benim Türküm” adlı kitapta, ses sanatçısı Emel Taşçıoğlu’nun beş yaşında çıktığı sahnelerle başlayan, yorumundaki aşkınlık ve becerisiyle, kısa sürede büyük ustaların dikkatini çeken ve elli yılı aşkın süredir devam eden bir sanat hayatı akıp giden bir üslupla okuyucuya aktarılıyor. Hatice İkinci’nin Emel Taşçıoğlu ile günler boyu süren sohbeti sonrasında ortaya çıkan kitabın İsmet Çınkı tarafından kaleme alınan önsözünde tarihe not düşen bir anı da yer alıyor. İsmet Çınkı, Sanat Güneşi Zeki Müren’in o yıllarda henüz çocuk olan Emel Taşçıoğlu hakkında şu övgüyü yaptığını paylaşıyor: “Emel Güney isimli bir…

  • Uncategorized

    YUSUF HAS HACİP

            Yusuf Has Hacib İslâmi Türk Edebiyatı’nın eseri ele geçen ilk yazarı Yusuf Has Hacib’tir. Miladi 11. asır başlarında Türkistan’ın Balasagun şehrinde doğmuştur. Yusuf rivayetlere göre boylu poslu olduğu, güzel yüzlü, erkek sesli olduğu gösterişli bir erkek vasfı taşıdığı söylenir. Yusuf’un bıraktığı esere bakarak onun iyi bir tahsil görmüş, bilgiye kıymet veren iyi düşünen, iyi yazan fikir ve sanat adamıydı. Onun İbni Sina’nın talebesi olduğu rivayet edilir. Bunun sebebi Yusuf’un fikirleriyle İbni Sina’nın fikirlerinin hemen hemen aynı olmasıdır. Yusuf’un İslam kültürü ve terbiyesi içinde yetişmesine rağmen eserinde özellikle dilinde milliyetçi davranışları dikkat çeker. Eserinde özellikle yabancı kelimelere az yer vermiş, Türkçe kelime ve terimlere çokça yer vermiştir.…