Dede Korkut Bursa yazması ile yeni ufuklara…

Şimdiye kadar Dresden, Vatikan, Türk Tarih Kurumu ve Günbed nüshaları bilinen Dede Korkut Kitabı yazmalarına Bursa yazması da eklendi. 2019 yılından beri Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde sergilenen eser, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tıpkı basımı yapılarak tanıtımı gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sergilenen ‘Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması’, tıpkıbasım olarak araştırmacılara açıldı. 1610-1640 yıllarına tarihlenen el yazması Dede Korkut araştırmalarında yeni bir döneme işaret ediyor. Türk milletinin yaşamı ve alışkanlıkları hakkında çok önemli bilgiler sunan Dede Korkut Hikayeleri, dünya kültür mirası için de değeri yüksek bir eser olarak kabul ediliyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinin Fadıllı mahallesinde bir aile tarafından yıllarca muhafaza edilen Dede Korkut yazması, aile fertleri ölünce antikacı İbrahim Koca’ya teslim edilmişti. Koca da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’ne bağışladı. 2019 yılından beri müzede sergilenen eser, 2022 yılına kadar bilim dünyasının dikkatini çekmedi. Geçen yıl basın yoluyla paylaşılınca büyük bir heyecan dalgasına sebep oldu. Merak edilen şuydu, yeni Dede Korkut, acaba ne getirecek?

Yazmanın kitap haline getirilmesinde proje koordinatörlüğü yapan Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, şunları söyledi: “Yaptığımız karşılaştırmalarla bulunan nüshanın Dresden yazmasının harekeli ve daha eski nüshası olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla Dresden’de eksik okunan, yanlış okunan birçok kelimeyi biz bu yazma vasıtasıyla daha güzel, daha aydınlık okuyacağız. Dede Korkut yazmalarının en eskisi Vatikan Kütüphanesi’ndeki yazmadır. İkincisi ise 125 yıl kadar sonra yazılan Bursa yazması, ardından Dresden yazması geliyor. Türk Kurumu’nda bulunan yazmanın tarihi yok ve eksik sayfaları var. Bugüne kadar iki nüsha üzerinde çalışıyorduk, Bursa yazması üçüncü nüsha olarak büyük katkı sunacak.”

Dijital olarak da erişilebilen tıpkıbasımda Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya’nın yazısı ile Yasin Urhan’ın Dede Korkut Hikayelerini anlatan minyatür görsellerine de yer verildi.

Türk milletinin yaşamı, alışkanlıkları ve zevkleri hakkında çok önemli bilgiler sunan Dede Korkut Hikayeleri, Türk edebiyatında destan geleneğinden halk hikayesi geleneğine geçiş eseri olarak değerlendiriliyor.

Anadolu’nun çeşitli yörelerinde değişik versiyonlarına rastlanan hikayelerin 15. yüzyılın sonlarına doğru yazıya geçirildiği tahmin ediliyor.

Önceki bilinen nüshaları “Vatikan yazması”, “Dresden yazması”, “Ankara yazması” olan eserin “Bursa yazması” ise Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde sergileniyor.

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp