Eklenme Tarihi : 5/8/2021
CAZİM GÜRBÜZ

Türk'ün Töresi'ni Zeybek'ten okuyun
CAZİM GÜRBÜZ
Eski Kültür Bakanı olabilirsiniz, bir partinin eski genel başkanı da olabilirsiniz, büyükelçi ve müsteşar unvanlarınız da olabilir ve bunların hakkını vermiş, izler de bırakmış olabilirsiniz, Orta Asya’da bir üniversite de kurmuş olabilirsiniz. Bunlar elbette olağanüstü ve de önemli işlerdir, ama sizin asıl değeriniz, bütün bunlardan sıyrılıp sade yurttaş olduğunuzdaki özgül ağırlığınızla ölçülür. 
Saygıdeğer yerdeşimiz Namık Kemal Zeybek, özgül ağırlığını; düşünce üreterek, özel ve yararlı bilgiler derleyip sunarak ve bunları kitap haline getirerek kanıtlayan bir özel ve güzel Türk aydınıdır. Yeni kitabını yeni bitirdim. “Türk’ün İnancı”ndan sonra “Türk’ün Töresi…” 
İnançtan sonra, töre, iyi bir gidiş yolu ve yöntem…. “Türk’ün Töresi”, Atayurt Yayınları tarafından yayımlanmış, tam 216 sayfa. Türklüğe ve Türk töresine ilgi duyuyorsanız, bağlılığınız varsa, benim gibi bitirmeden elinizden bırakmazsınız. 
“Bu yurda bir umut getirmek için Töre gör, töre al, törelen de gel” demişti Erzurumlu Âşık Yaşar Reyhanî. Ve Bayburt’ta, özellikle gelinler, ev hanımları için söylenen bir deyim vardır “Törlü töreli…” Törlü töreli olanlara saygı duyulur, özenilir, imrenilir, onlar herkese örnek gösterilirler. Böylesi “töresel” bir giriş yapmayı gerekli gördüm kendimce. Şimdi artık kitaba geçebilirim. Nasıl geçeceğim? 
Kitaptan önemli gördüğüm bölümlerin öz ve özetini aktararak… Evet hadi bakalım, başlayalım: 
- Tevrat neyi anlatıyor, “Allah’ın oğulları” ne demek, bunlar Türkler olabilir mi? 
- Nuh söylencesinde Türklük. Tufan tüm yeryüzünü değil, yalnızca Nuh’un kavmini mahvetti. 
- Ana kaynaklarda töre. - Türk’ün töresinin ana kuralları - Türk’ün Tanrı inancı… Evren, uzay, uçmak, tamu. 
- Atalar inancında tapınak ve inanç görevlisi yoktur. - Bilim, Tanrı’yı bilmenin yoludur. 
- Türk Eli’nin değişmez töre kuralları: Bağımsızlık, başkanların bilge olması, yardımcılarının alp olması, el budun içindir ve könilik (adalet). 
- Türk’ün töresinde doğruluk düzgünlük, kadına saygı, doğaya saygı ve sevgi… 
- Türk illerinin töre ile sınavı. 
- Türklerin Müslümanlaşması… Halife Abdülmelik, Vali Haccac ve Arap Komutanı Kuteybe ve zulüm, kırım, talan… 
- Hallac-ı Mansur, Arabistan’da öldürüldü, Türkistan’da dirildi ve o bir Türk’tü. 
- Atatürk Türk’ü töreyle diriltti. Atatürk’te Tanrı inancı. 
Ve Sayın Zeybek, kitabının son bölümünde, bugüne geliyor, Yeni Töre’yi gündeme getiriyor, esaslarını koyuyor ortaya. Onlara da kısaca bakalım: 
- Ana kurallar. 
- Tanrı İnancı. 
- Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalı, Din İşleri Yüksek Kurumu kurulmalı, burada tüm dinler ve inançlar temsil edilmeli. Tarikatlar ve Kur’an kursları kapatılmalı. 
- Türk Elleri Birliği (Pantürkizm değil). 
- Türk el (devlet) yapısının töreye göre yeniden düzenlenmesi. 
- Adalet, bağımsız yargı, sürekli eğitim. 
Evet bütün bunların ayrıntısı ve fazlası kitapta var. Töre’ye lafta bağlı olduğunu söyleyip töre hakkında dört tümce kuramayan Türkçü ve Türk Milliyetçilerine özellikle salık veririm bu kitabı.   


   
 

yorum ekle