Eklenme Tarihi : 12/21/2016
CAZİM GÜRBÜZ

Şamanizm hakkında
CAZİM GÜRBÜZ

Çok kitap okuduk biz Şamanizm'e dair. Okumaya da devam edeceğiz. Berfin Yayınları, Esat Korkmaz'ın yeni bir kitabını yayınladı, adı: "Şamanizm Esrik Yolculuk".

Esat Korkmaz'ın bu kitabı, okuduğum kitapların en kapsamlısı, en ayrıntılısı ve Şamanizm'e farklı bilimsel disiplinler çerçevesinde yaklaşıp değerlendiren bir yapıt. Kitaptan önemli ipuçları vereceğim ama bu dediklerimi biraz daha açan, belirginleştiren sözleri, kitabın final bölümünden aktarmak istiyorum. Buyurunuz: 

"Şaman bu dünyanın doğrusuna başkaldırıyor; bu dünyanın yanlışı ile bu dünyanın doğrusunu tedavi etmeye çalışıyor. Tedavide saçmalama yöntemini kullanıyor; doğru denilen şey, duyguları doğru sonuç üretecek biçimde tetikleyemediği için saçma olana başvuruyor. Karşıtlar birbirinin öğretmeni olduğundan, saçma olan, duyguları doğru sonuçlar üretecek biçimde tetikliyor."

Ve işte bunlar da kitaptan merakınızı tahrik edecek kısa bilgiler:

-Şaman düşünerek sonuç, üretir. Şamanist tedavi, psikanalitik tedavi ile koşutluk gösterir. Müzik tedavi seanslarının vazgeçilmez öğesidir.

-Şaman davulu... Sesle açılıp, sesle mühürlenme... Davul şamanın kendisini temsil eder.

-Şamanda bir beden iki ruh vardır, amaç bedensel ruha değil, kültürel ruha ölümsüzlük kazandırmaktır.

-Şaman'ı bir ruhgüder olarak niteliyor Esat Korkmaz.

-Şamanın esrik yolculuğunda ten gözü de, can gözü de açılır, sırra erer, aydınlanır...

-Şamanizm'e göre Tanrı her şeyin yaratıcısı değil ama her şeyin nedenidir.

-Şamanlar kendilerinden ayrı düşünmezler bitki ve hayvanları...

-Dağlar, Tanrı'nın kimliklendirilmiş biçimidir Şaman inancına göre.

-Finli bir araştırmacıya göre Şamanlık bir dünya görüşü, duruş ve bir bilgi grameridir.   
 

yorum ekle