Eklenme Tarihi : 2/8/2016
MEVLÜT ULUĞTEKİN YILMAZ

Matematik, aklın coşkusudur!MEVLÜT ULUĞTEKİN YILMAZ

Gerçekten matematik, aklın coşkusudur. Bir başka deyişle matematik, felsefenin en etkili ürünlerinden birisidir. Matematiğe değer vermeyen milletler, başkalarının görünmez köleleridir. Matematikle yoğrulmuş bir akıl, her konuda başarılı olur. Nitekim bu gerçeğin farkına varan pek çok gençleri görüyorum. Size çok ilginç bir örnek vermeliyim: Bir bankada çalışan, hep görüştüğümüz güzel bir kızımıza, geçenlerde "Nasıl birisiyle evlenmeyi düşünüyorsun?" diye sordum. O da "Bir mühendis veya bir matematik öğretmeniyle evlenmek isterim" dedi. Niçin? Dediğimde, aldığım yanıt şu oldu: "Matematik kafaya sahip olanlar, akıllarını en mükemmel biçimde kullanırlar" dedi. Evet, gerçekten matematik, değil bir insanı, bir milleti de, ya yükseltir ya da süründürür... Bu konuda bizi perişan eden Osmanlı'dan tarihî bir gerçeği vermeliyim... Lale Devri zamanıdır. 5 Ağustos 1716'da Osmanlı, Peter Varadin ovasında Avusturya'yla savaşır. Ordu komutanı Vezir-i Âzam Ali Paşa'dır. Ama gerçekte orduyu Lâli zâde adlı müneccim yönetmektedir! Nitekim, Avusturya Ordusu'nun Komutanı olan Feld Mareşal Prens Öjen, din adamı müneccimin yönettiği Osmanlı ordusunu, kısa sürede perişan eder. Başta Komutan Ali Paşa dâhil, tüm komutanlar şehit olur. Osmanlı ordusu yedi bin şehit verir... Töreye göre Şehit Ali Paşa adına kurulan vakfa, Paşanın malları -Şeyhülislâm nezaretinde- kayda geçirilecektir. Osmanlı Şeyhülislâmı -akıl düşmanı- Ebu İshak İsmail Efendi; felsefe, tarih, astronomi-matematik kitaplarını 'din adına caiz değildir' diye vakfa koymaz ve halkın okumasına engel olur! (İliştiri: Bir ibretlik olay daha: Padişah 3. Mustafa Macar soylusu Baron de Tott'a topçu subaylarına matematik öğretmesini ister. Fakat asker, 'bizim bilgimiz yeterlidir' diye direnir. Bunun üzerine Baron, onlara "Bir üçgenin iç açısının toplamı kaçtır?" diye sorar, kimse cevap veremez. Bir topçu subayı kalkar "üçgenine göre değişir" diyerek, cehaletini sunar" (Bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 18. Yüzyıl; M. Uluğtekin Yılmaz Osmanlı'nın Arka Bahçesi).
Şimdi sizlere, ne bir roman, ne de tarih konulu bir eserden söz edeceğim. Matematiğin insan aklını doludizgin koşturmadaki işlevini bilen 'gerçek' akademisyenlerden bir grup; düşünmüşler-taşınmışlar ve Türk milletinin çocuklarının önüne, muhteşem bir eser sunmuşlar. Eserin adı: "Reform ve Değişim Bağlamında, İlkokul Matematik Öğretim Programları." İnanın, bu eser bana gönderildiğinde çocuklar gibi sevindim. Kitap büyük boy, 483 sayfa. 19 büyük bölümden oluşuyor. Eser, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden 26 akademisyenin çok yoğun emeğiyle oluşturulmuş. Söz gelimi, Gaziantep Üniversitesi'nden Doç Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk ve Doç. Dr. Erdal Bay,  kitabın hem editörleri hem de yazarlarından. Şimdi sizlere, bu görkemli esere birikimleriyle katkıda bulunan kahramanların üniversitelerini değil, sadece adlarını tek tek sunacağım: Yrd. Doç. Dr. Osman Yılmaz Kartal, Arş. Gör. Dr. Akan Deniz Yazgan, Doç. Dr. Hülya Güvenç, Prof. Dr. Mustafa Ergün, Arş. Gör. Sevilay Çırak, Arş. Gör. Gülay Ağaç,  Yrd. Doç. Dr. Evrim Erbilgin, Doç. Dr. İlyas Yavuz, Arş. Gör. Abdulkadir Kerpiç, Arş. Gör. Dr. İbrahim Kepçeoğlu, Doç. Dr. İsmail Özgür Zembat, Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Osmanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Engin Ader, Doç. Dr. Perihan Dinç Artut, Doç. Dr. Kamuran Tarım, Doç. Dr. Nilüfer Yavuzsoy Köse, Doç. Dr. Bahadır Yanık, Doç. Dr. Ali Bozkurt, Arş. Gör. Ökkeş Esendemir, Doç. Dr. Sibel Yeşildere İmre, Doç. Dr. Hatice Akkoç, Yrd. Doç. Dr. Sinem Baş, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Özer Özkan.
Güzel ülkemin seçkin bilgelerini, gönülden kutluyorum.
Sevgili okuyucum, bu kitap; matematik öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, bu branştaki öğretmen adayları, lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, matematik eğitimi ve program geliştirme alanında çalışan araştırmacılar için, gerçekten eşsiz bir referans kaynak... Pegem Akademi Yayınevi'nin 0312 430 67 50 numaralı telefonundan veya pegem@pegem.net adresinden bu esere ulaşabilirsiniz.
Esen kalın efendim.


   
 

yorum ekle