Eklenme Tarihi : 6/2/2015
MEHMET NUR YARDIM

Medresetl-Hatttn


MEHMET NUR YARDIM
lkelerin gelimilik gstergelerinden birisi de kltr sanat faaliyetlerinin durumu ile mukayese edilir. Kltr ve sanat bir lkede reva gren meta hline gelmise durum iyi, halkn refah ve huzuru, bir lde dzelmi demektir. Trkiyede son on-oniki yl iinde kltrmz ve sanatmz canland, hareketlendi. Bunu grmemek mmkn deil. Binlerce mzik dernei yurt sathna yaylm durumda. Bunlarn byk bir blm mahalli olarak ve amatr heveslerle kurulmu olabilir. Ama bu alanda sadece stanbulda bir ok cidd  msk dernei ve vakf tesis edilmi bulunuyor. Kayp notalar ve besteler aratrlyor, bulunuyor ve nerediliyor. Unutulmu sanatkrlar hatrlanyor ve adlarna geceler dzenleniyor. Edebiyatmz da muhteem bir ykseli iinde. Gemite Trkiye, 206 lke arasnda en az kitap okunan lkeler arasnda iken bugn 12nci sraya ykselmi bulunuyoruz. Pepee alan kitap fuarlar bunun ninesi. Trkiyede cidd mnada kitap okunuyor. Mill sinema ve tiyatro kaygs ne kyor. Gelenee yaslanan byk sanatlarmz hat, tezhib, nak, minyatr, ebru, cild, kat ve iniye byk talep var.


Medreset'l - Hattatin Yz Yanda
Bugnlerde ok deerli bir eser yaymland: Medresetl-Hatttn. Kymetli kltr ve sanat tarihisi M. Uur Dermann yayma hazrlad eserin tantm toplants, geen hafta Kubbealt Akademisi Kltr ve Sanat Vakfnn hizmet verdii Kprl Medresesinde yapld. Derman, ok deerli hattatlar, tezhib hocalar, ebru ve minyatr sanatkrlarnn bulunduu toplantda eserin ortaya kn anlatt, yz yana giren Medresetl-Hatttn hakknda bilgi verdi. Kalabalk bir dinleyici topluluu, leni heyecanla takip etti. Uur Hoca, konumasnn ardndan eserini, ansl sanatseverlere imzalad.
Bilindii gibi hsn- hat dediimiz gzel yaz sanat, yzyllar boyunca daha ziyade husus ve hasb olarak, stad-rak, hoca-talebe mnasebeti halinde ve mek usul ile devam etti. 20 Mays 1915de Bbldeki trih sbyan mektebinde kurulan Medresetl-Hatttn isimli messese, hat ve dier gelenekli sanatlarmzn ihyas iin kuruldu ve burada sanatkrlar yetitirildi. 1925de Hattat Mektebi, 1929da ark Tezyn Sanatlar Mektebi adn alan kurulu, 1936 ylnda Gzel Sanatlar Akademisine balanana kadar faaliyetlerini srdrd. defa kapatlmaya allan bu eitim ocann serencam, eserde anlatlyor. Hat rnekleri ve resimlerle sslenen eser, 224 sayfadan oluuyor. Tam yzyl sonra bir medresenin byle bir sanat hdisesi olarak gndeme gelmesi, bahtiyarlk vesilesidir.
Titiz ve nefis bir bask ile kltr hayatmza kazandrlan eserin kapan, Sheyl nverin 3 Austos 1957 tarihinde yapt bir resim sslyor. Medrese ve nnde bir aa. Mellifimiz eseri hocasna u szlerle ithaf ediyor: Medresetl-Hatttnde talebeliini ve hocaln bir arada srdrm yegne ahs olan stdm Necmeddin Okyayn azz htrasna
Mukaddimede eserin yazl hikyesini anlatan Uur Hoca, okuyucularla yle hasbihl ediyor: 1970den beri, krkbe yldr ilgi duyduum, hatt bir ara mahsl olarak neriyatta bile bulunduum Medresetl-Hatttn bahsini byle mstakil bir kitab hline getirmeyi dorusu dnmemitim. Bunu bana yarm asrlk hldam iek Htun hatrlatt: ahs arivinde biriken bu kadar malzeme var. Medresenin 100. ylnda niin bunlar kitablatrmyorsun? dedi. Gayret kuan taknp drt aylk kesif bir mesi ile kitabn vcud bulmasna altk. Bu ynlendirmesinden ve yardmlarndan dolay kendisine mteekkirim. Evet bizler de iek Derman Hanmefendiye bu teviklerinden  dolay kran borluyuz.
Eser drt ksmdan ibaret. lk blmde Medresetl-Hatttnin kurulu hazrlklar, muallim kadrosu, medresenin al, Ramazan sergileri ve medresenin kapatlmasnn hazin hikyesi var. Ardndan Trkiye Byk Millet Meclisindeki mzkerelerden haberdar oluyoruz. Matbuatta Hattat Mektebi hakkndaki yazlar, medresenin tekrar kapan ve ark Tezyn Sanatlar Mektebine dntrlmesi, deta bir film mceras gibi merakmz kamlyor. Medresenin hocalar arasnda bakn kimler var: Smi Efendi, rif Hikmet Bey, Kmil Akdik, Hulsi Yazgan, Ferid Bey, smail Hakk Altunbezer, Mehmed Sad Bey, Mzehhib Yenikyl Nuri (Urunay) Bey, Bahaeddin (Tokatlolu) Efendi, Hseyin Him Bey, Necmeddin Okyay, Emirzde Kemaleddin Bey, Hasan Rz Efendi, Hseyin Thirzde Behzad, Dmad Ali Kenan (Esin) Bey, Hac Nuri Korman, Mehmed Ali Efendi (mmarzde). Ve bu muhteem hoca kadrosunun daha sonra yldzlaacak talebelerinden bazlar: Halim zyazc, Ahmed Sheyl nver, Mcid Ayral.
Medresenin teferruatl anlatlan tarihesi, aslnda bir bakma hat sanatmzn da o yllardaki hl-i prmellini aksettiriyor. Bugn bu saltanatl sanatmzn grd alaka, ulat ihtiam ve eritii zarafet, byk teekkrleri ve daimi krleri hak ediyor. Eserde kullanlan fotoraflar, hat eserleri, mektuplar ve yazlar Uur Derman Hocann titizliini gsteriyor. Ama bu eserin ortaya knda baka zatlarn da emekleri ve gayretleri Vefal bir insan olan mellifimiz, onlar ismen zikrediyor ve kendilerine teekkr ediyor.
Uur Derman Beyefendi, mrmn Bereketi 1 ile sanat dnyasnn gnln fethetmi, eseri hasret, itiyak, istifade ve byk bir lezzetle okunmutu. Eserin ikinci cildini beklerken, bir tatl zuhurat olarak Medresetl-Hatttn kageldi. Mbarek Ramazann muaccel armaan olan bu kymetli di kirasn bitiren okuyucular, bayram hediyesi olarak mrmn Bereketi 2yi bekliyor. Ramazan Bayramna yetimezse de olur, Kurban Bayramna da rzyz. Eliye zevl olmaz. nallah sene iinde bu gzde eseri okumak nasip olur. 

   
 

yorum ekle