Eklenme Tarihi : 08.10.2013
MEHMET NURİ YARDIM

Kitap Şöleni


Diyarbakır Ansiklopedisi: İhsan Işık’ın hazırladığı ve beş ciltten meydana gelen bir irfan hazinesi. İhsan Işık ömrünü kıymetli ansiklopedilere adamış değerli bir araştırmacı yazar. Yelkovan Ajans’tan çıkan bu eserinde de Diyarbakır’ın âdeta bütün envanterini çıkarmış. Bu kadim şehrimizde doğmuş ve yetişmiş olan ilim, fikir, sanat ve edebiyat insanları. Mimarî miras: Camiler, çeşmeler, türbeler, sebiller ve diğer eserler. Şehrin folklorik, tarihî, coğrafî ve kültürel zenginlikleri. Diyarbakır’a dair her tür bilgiyi içeren zengin bir kaynak.

Nuh Kitabı: Emine Gürsoy Naskali, ilim dünyamızın en velut akademisyenlerindendir. Bir çok eseri kültürümüze kazandırdı. Bugünlerde Kitabevi’nden çıkan Nuh Kitabı ve Yorgan Kitabı adlı eserlerin editörlüğünü yapmış. Nuh Kitabı’nda, bu büyük peygamber hakkında kültürümüzdeki ve edebî eserlerdeki kayıtları derlemiş. İkinci kitapta ise, yorgan ile ilgili birikimin kayda geçirilmesi amaçlanmış. Yorganın yapım şekli, üretimi, araç gereçleri, malzemesi, boyutları, motifleri ve çeşitli araştırmalar bir araya getirilmiş.

Onaltı Otuzbeş: Osman Koca’nın romanı. Farklı tat, değişik üslûp ve çarpıcı sunumla okuyucuya ilginç gelen roman, medeniyet odaklı olmasına rağmen günümüz meselelerine de zaman zaman ışık düşürüyor.

Rıza Tevfik’in İtirafları: Feridun Kandemir, Lübnan’ın Cünye Köyü’nde inzivaya çekilen Rıza Tevfik’le bir ay beraber kalmış, kendisiyle görüşmeler yapmış, daha sonra bunları okuyuculara ulaştırmış bir gazeteci yazar. Yağmur Yayınları’ndan çıkan kitap, 21 yıl süren gurbet hayatının ardından 1943 yılında Türkiye’ye dönen Rıza Tevfik’in olgunluk ve vatandan ayrılmanın verdiği ıstırap yüküyle ciddi bir muhasebe içinde olduğu bir dönemde kaleme alınması bakımından son derece kıymetli itiraflar ihtiva ediyor. “Feylesof”umuzun hayatı, felsefî anlayışı ve şiirlerinin yer aldığı eseri İbrahim Öztürkçü yayına hazırlamış.

Sandal Hoca: Vehbi Vakkasoğlu’nun Bir Devrin ve Bir Şehrin Muhteşem Öğretmeni Sandal Hoca Nesil Yayınları’ndan çıktı. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte idealist bir eğitimcinin mücadele dolu hayatı anlatılıyor. İbretler, dersler ve öğütlerle bir bakıma yakın dönemin maarif ve fikir hayatına ışık tutuyor. “Camide imam okulda öğretmen olan”, bütün şehir halkını talebesi bilen Sandal Hoca için Kenan Seyithanoğlu’nun kaleme aldığı dörtlük çok anlamlı ve güzel: “Bir bir çözebilmek hocalık hallerini / Sormak gibidir bülbüle ses tellerini. / Öpmekle şeref duyduk Sandal Hocamız / El hak, o mübarek, o temiz ellerini.”

Şiirler Antolojisi: Ebubekir Subaşı’nın hazırladığı En Güzel Şiirler Antolojisi Mavi Lâle Yayınları’ndan çıktı. Türk edebiyatının en güzel şiir, kıt’a, beyit ve mısralarının bir araya getirildiği eser, 525 sayfadan meydana geliyor. Divan, Halk ve tasavvuf edebiyatlarımızdan, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Cumhuriyet devri ile günümüz edebiyatlarından seçme şiirler kitapta toplanmış.


   
 

yorum ekle