Eklenme Tarihi : 4/14/2015
MEHMET NURİ YARDIM

Okunacak kitaplarMEHMET NURİ YARDIM

O kadar çok güzel faaliyetler yapılıyor, o kadar kıymetli eserler neşrediliyor ki, bunlardan bahsetmemek kanaatimce vebal. Basının pek umurunda değil bu faaliyetler. Basit bir adliye haberini allayıp pullayıp manşetlerine çekenler, kültür ve sanat adına, medeniyet namına yapılan güzel hizmetleri ya hiç görmüyorlar veya görmek istemiyorlar. Ne diyelim, basireti açık olanlar sağ olsun. Öyleyse o görevi biz yerine getirelim ve iyi yayınevlerimizden Ötüken Neşriyat’ın yeni neşrettiği kitaplardan bahsedelim:

Kanije: Aziz milletimize, bilhassa gençlerimize eserleriyle tarih şuuru aşılayan kıymetli romancımız Mehmed Niyazi’nin bu eserinde strateji ve taktik dehası Tiryaki Hasan Paşa’nın nefes kesen Kanije Müdafaası anlatılıyor. Kitapta, tarihte ender görülen kahramanlardan Tiryaki Hasan Paşa’nın ‘yürek’ ve ‘şuur’ sahibi devlet adamlarından olduğu vurgulanırken, devletine ve milletine bağlı bir cengaverin cansiperane yaptığı mücadeleyi heyecanla okuyoruz. Çanakkale MahşeriYemen Ah YemenPlevne ve şimdi de Kanije. İyi yazar ve gönül insanı Mehmed Niyazi’nin eserlerine bilhassa bugünlerde daha çok ihtiyacımız var.

Yeni Türk Şiirinde Destan: Dilek Çetindaş, zor, zahmetli ama önemli bir konuyu araştırmış ve değerli bir eseri edebiyatımıza kazandırmış. 766 sayfalık eser, bütün şehitlerimize ithaf edilmiş. Yeni Türk şiirinde el atılmamış bir konuyu etraflıca inceleyen Çetindaş, orijinal ve seçkin bir eseri ortaya koyarken bu sahada bundan sonra yapılacak çalışmalara, hazırlanacak tezlere ve yazılacak kitaplara da ışık ve öncü oluyor. “Destan ve Gelenekli Türden Modern İnşaya Destanın Macerası”, “Yeni Türk Edebiyatı Devrelerinde Destan”, “Kaleme Alınan Destanların Tasnifi ve İncelemesi”, “Destanların İçerik ve Şekil Yönünden İncelenmesi”, “Destan Motifleri” bölümleri dikkat çekiyor.

Horasan’dan Anadolu’ya Türkiye Tarihi: Arka kapak yazısı şöyle: “Oğuz Ünal çarpıcı bir üslûpla, ilk olarak İslâm Devleti hizmetinde ve Hilâfet sancağı altında ‘Bilâdü’r-Rûm’a (Roma ülkesine yani Anadolu’ya) cihâda gelen Türklerin, ardından 11. Yüzyıldan itibaren, coşkun bir fetih ruhu ve gaza ideolojisiyle, bu topraklarda yurt tutma, yeni bir vatan ve devlet kurma heyecanı taşıyan, ‘ya devlet başa ya kuzgun leşe’ diyerek ‘Güneş Ülkesi’ Horasan’dan ‘Güneşin Doğduğu Yer’ Anadolu’ya dalgalar halinde akan Oğuz (Türkmen) boylarının, Selçuklu Sultanlarının sevk ve idaresinde ve Selçuklu ordularının öncülüğünde, bugün üzerinde yaşadığımız toprakları kanları ile yoğuruşu ve bu topraklar üzerinde dünya durdukça yaşayacak olan yeni bir Türk Devleti’nin, Orhun Kitâbeleri’ndeki söylenişi ile ‘Bengü Devlet’in, Osmanlı atalarımızın deyişiyle ‘Devlet-i Ebed Müddet’in kuruluşunu belgelere dayanarak anlatıyor.”

İsmi Lâzım Değil: Acar Okan’ın ‘Hatırladıklarım- Kırk Ambar’ alt başlığını taşıyan kitap, değerli hâtıralardan oluşuyor. Farklı mesleklere girip çıkan ama ideallerinden ve dâvâsından asla taviz vermemiş bir münevverin hâtıraları, bizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarırken, Türkiye’de son yarım yüzyılda yaşananlar üzerinde yeniden düşünmemizi sağlıyor. Darbeler görmüş, acılar yaşamış, kısacası örselenmiş nesillerin bir hikâyesidir kitap. Acar Okan, kitabın girişinde bazı dostlarının kendisini ‘hâtıralarını yazmak’ konusunda bir hayli zorladıklarını belirtiyor. Bence iyi yapmışlar, iyi ki istemişler, teşvik etmişler, zorlamışlar. Ve onlar sayesinde biz çok güzel bir hâtıra kitabına sahip olduk. Yazar, çocukluk yıllarından başlayarak günümüze uzanıyor. Bir bakıma Türkiye’nin son yarım asrından çarpıcı kesitleri görüp okuyoruz. Siyasî hayat, millî hâdiselere bakış, kültür maceramız, dış politikamız ve diğer konular…

                Bu dört kitap Ötüken’den. Ama başka kitaplar da var aynı yayınevinden çıkan. Hiç olmazsa isimleriyle hatırlatalım şimdilik. Bu köşeyi takip eden kültür sanat dostlarımıza yeni eserleri bu vesile ile haber verelim: Demirdağın Kurtları (Hasan Erimez), Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu (İbrahim Kafesoğlu), II. Abdülhmid’in Hafiye Teşkilatı (Emre Gör), Kızılelma – Şiirler (Ziya Gökalp), Türk Medeniyeti Tarihi (Ziya Gökalp), Irak Türkmen Boyları ( Suphi Saatçi), Yavuz Sultan Selim(Namık Kemal), Din ve Kültür İlişkisi Üzerine (Prof. Dr. Recep Kılıç), Bir Yaratılış Efsanesi (Osman Aktaş), Ejderlerin Beklediği Hazine (Turgut Güler).

 


   
 

yorum ekle