Eklenme Tarihi : 3/31/2015
ARSLAN TEKİN

'Nevâyî ortak ders kitabı' yazılmalı!
ARSLAN TEKİN
Bir teklif: Türk Dünyası ilim adamları bir araya gelsinler ve ortak "Ali Şîr Nevâyî Dersleri" kitabını yazsınlar.
Nevâyî, büyük bir kültür adamı, büyük bir şair ve büyük bir Türkçü... "Tükçülük", öyle Fransızlar 1789'da ihtilâl yaptı, milletin aklına karpuz kabuğu düşürdü kabilinden değil. Türkler dünyayı tanıdıkça kendilerini tanıdılar. Şöyle bir dönüp geriye baktıklarında, kimlerin "Türklük"ün üstünü örtmek istediklerini anladılar ve özlerine sahip çıktılar.
İşte size Timur... Ne diyor Timur: "Biz ki Melik-i Tûran, Emîr-i Türkistan'ız. Biz ki Türk oğlu Türk'üz. Biz ki milletlerin en kadîmi ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz."
Ve onun ülkesinde, sonra Nevayî (1441-1501) açık açık Türkçülük yapıyor.  
Vahit Türk ve Şaban Doğan'ın birlikte, hem aslıyla, hem bugünün Türkçesiyle Ali Şir Nevâyî'nin "Hayretü'l-Ebrâr"ını yayınladılar. 
Prof. Dr. V. Türk ve Doç. Dr. Ş. Doğan'ın eserin ön sözünde Nevâyî hakkında yazdıkları şu satırlar benim neden Türk Dünyası'nın ortak "Ali Şîr Nevâyî Dersleri" kitabının yazılması gerektiğini ortaya koymuyor mu:
"Büyük şair ve yazar, âdeta bütün hayatını Türklerde eksik gördüğü şeyleri tamamlamaya, milletinin maddî ve manevî ihtiyaçlarını gidermeye adamıştır. Türk edebiyatının ilk hamse yazarı, ilk şairler tezkiresinin yazarı, ilk biyografi yazarı, Türkçe ile başka bir dili karşılaştıran bir dilci, evliya ve şeyhlerin hayatını Türkçe olarak yazan ilk kişi ve bu eserinde Korkut Ata'yı da evliyalar içerisinde sayacak kadar millî bilinç sahibi, iyi bir devlet adamı, yüzlerce hayır eseri yapıp insanların hizmetine sunmuş büyük bir hayırsever, kurduğu medreselerle bir eğitimci, etrafına sanatçıları toplayarak sürekli onları destekleyen bir sanatsever ve bütün bunları yaparken hareket ve heyecan kaynağı hep millî ruh olan büyük bir insan, büyük bir âlim.
Bütün hayatını Türklük için yaşamış olan Ali Şir Nevâyî'nin ünü, henüz hayatta iken, bütün Türk coğrafyasına yayılmış, herkesten saygı görmüş ve bilhassa Türk medeniyet merkezlerinde bir 'Nevâyî etkisi' oluşmuştur, yani Ali Şir Nevâyî, milletine yapmış olduğu güzel hizmetlerinin karşılığını hayatta iken görebilen bir insan olmuştur."
Bütün eserlerinde "Bu eseri Türklerin yararlanması için yazdım" diyen Nevâyî'nin Hayretü'l-Ebrâr'ının konusuna daha girmedim. Bugüne örnek olacak öyle mevzular var ki... 
Eser, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nden çıktı. Tel. 0312 213 30 00.


   
 

yorum ekle