Eklenme Tarihi : 7/9/2014
CAZİM GÜRBÜZ

Türkler hakkında 2 önemli eser


CAZİM GÜRBÜZ
Çalışkan, ufuklu, verimli bir bilim adamımız var, adı Prof. Dr. İlhami Durmuş. Yapıt vermekte doğurgan bir tarihçi kendisi... "Türk Tarihinin Öncüleri" adlı kitabı (Ak-Çağ Yayınları), bu dediklerimi onayan hatta kesinleyen bir özel çalışma.
Peki kimdir bu Türk Tarihinin öncüleri? İlhami Durmuş, farklı dönemlerde, çığır açan, iz bırakan 5 isim tespit etmiş. Bunlar; Alp Er Tonga, Tomris, Mo-Tun, Attila ve Bilge Kağan...
Bu dev, anıt kişiliklerin adlarının anlamlarından başlıyor. Yetiştikleri çevre, kişilikleri, siyasal ve askersel faaliyetleri, uyguladıkları savaş taktikleri, çalışmanın ana hatları oluyor. Özelde ve ayrıntıda ise, bilinmeyen, az ya eksik bilinen pek çok olgu ve bulgunun aslı esası aktarılıyor okura. Bunlardan bazılarını aktarayım sizlere de:
-Alp, Er ve Tonga adlarının anlamı, İran ve Türk destanlarında Alp Er Tonga.
-Hunlar, ketenden ya da yabani fare derisinden giysi giyerlerdi, at üstünde istişare ederlerdi, onlardan hiç kimse nereli olduğunu söyleyemezdi, farklı yerde döle düşüp farklı yerde doğarlardı.
-Göktürklerde Tarkan, Beg, İduk-Kut, İnal, İlbilge, İllig, Kutluğ, Şad, Tamgacı, Tenriken, Tigin, Tudun, Yabgu, Yargın gibi ad ve unvanların anlamları...
-Bilge Kağan'ın töre ve tarih şuuru, Bilge Kağan anıtlığı...
-Atın hızı, demirin gücü ve bozkır coğrafyası..
-Türklerin ve Mo-Tun'un askeri teşkilatlanmadaki yaratıcılık ve öncülüğü... 
Bugün bir kitap daha tanıtacağız. Ömrünü Türk Dünyası ve Türk Tarihi araştırmalarına vakfeden Erdoğan Aslıyüce'nin "Avrupa'da Türklerin Kökeni" (Yesevi Yayıncılık) adlı kitabı da okuyanları, yeni ufuklara götürecek kapsam ve içerikte. 
Avrupa'da Türk Tarihi denince pek çok kimsenin hatta aydının aklına Osmanlılar geliyor. Elbette yanlış. Türkler Avrupa'da kadimden beri varlar. Bu varlığın ne zaman, ne kadar, hangi devlet ve topluluklar aracılığıyla olduğu, hangi olayların yaşandığını Aslıyüce'nin bu yapıtı bildiriyor. Hunlar, Kumanlar, Bulgarlar, Etrüskler ve Peçeneklere dair duymadıklarımız, kulağımıza şöyle bir değen tarihsel olayların net fotoğrafını bu kitap veriyor. 15 bin Peçenek süvarisinin İstanbul Boğazı'ndan atlarla geçişini okuyunca, yâdıma hemen o destanım düştü, yazımın bundan sonraki bölümüne o destan uygun düşer, onunla bitireyim:
"Selçuklu'yla etsinler diye cenk 
Balkanlar'dan hevenk hevenk
Getirilerek 
Derya geçirilen 15 bin Peçenek.
Duydular ki çarpışacaklarının ağzında gülbenk
Karar aldılar geldikleri yoldan geriye dönecekler.
Dönecekler de, altlarında yok artık sal ve diğer düzenekler
Bizans'ın işine gelmedi Türkçü gerçekler.
Söz bir, bir erekler
Say ki bu İstanbul Boğazı, bir İdil, Tuna, Dinyeper.
Olmazı olur edecek bu Çılgın Türkler
Rumeli yakasına boğazı atlarla geçecekler.
Dizginsiz yürekler
Dizginler dümen, dörtnala kürekler
Canlı kayık oldu nallı binekler
15 bin atlının nârâları yelken olup itekler
Deryada inip kalkar iri benekler
Suya girişte de, çıkışta da, görkemli ve gökçekler
Olağanüstü işlere mihenkler."   
 

yorum ekle