Eklenme Tarihi : 21.08.2013
ARSLAN TEKİN

Millî Edebiyatın gücüArslan TEKİN
Türk Ocakları'nın yayın organı Türk Yurdu, Türkiye'de arada kesintiye uğramakla beraber en uzun ömürlü dergidir. İlk sayısı 1911'de çıkan dergide, sonra Millî Edebiyatın temel taşları olacak ünlü isimler yazmışlardır. 
Coşkun Bağır, "Türk Yurdu Şiir Antolojisi (1911-1931)" başlığıyla dergide yayınlanan bütün şiirleri bir araya getirmiştir. Biliyorsunuz, 1911-1928 arasında yayınlanan Türk Yurdu sayılarını yeni harflere aktardık. 1928'den 1931'e kadar olan dönemin tıpkı baskısını yaptık. (C. Bağır, bizim yayınımızı esas aldığını, tereddüt ettiği yerlerde eski sayılara gittiğini ön sözde belirtmektedir.)  Dönemin Anadolucularının 1924-1925 yılları arasında 12 sayı çıkardığı Anadolu Mecmuası'nı da yeni harflerle yayınladığımızı tekrar hatırlatmaya gerek var mı! Başka periyodik yayınlar da baskıya hazır. 
Sancılı dönemleri bilmeden bugünü anlamak zordur. Düsturumuz budur ve bunun için özellikle kitapları değil, periyodik yayınları öne çıkarma gereği duyduk. İnşallah çalışmalar devam edecek. Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş dönemine dair bütün yayınlar beni heyecanlandırır.
Coşkun Bağır, bir inşaat mühendisi... Bir süre Türkçe bölümünde de okumuş. Türk Ocakları'nda faal çalışmaları var. Türk musikisi asıl ilgi alanı. Neden böyle bir antoloji hazırladığını şöyle açıklıyor:
"Türk Yurdu Dergisinde 1911-1931 yılları arasındaki şiirleri 'Antoloji' olarak yayınlamak fikri; Türk Ocakları musiki faaliyetleri konusunda başladığım bir araştırma sırasında oluştu. Dönemin; Osmanlı'yı Cumhuriyet'e bağlayan yıllar olması, Millet ve Milliyet fikirlerinin belirginleştiği ve ön plana çıktığı tarihi zaman dilimini kapsaması bu düşüncede önemli oldu." 
Antolojide şiirleri yer alan Türk Yurdu şairlerinin bir kısmını sıralarsam kitabın ne derece önem taşıdığını anlarsınız: 
Mehmet Emin (Yurdakul), Feyzullah Sâcid (Ülkü), Midhat Cemal (Kuntay), Ömer Seyfeddin, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Dr. Abdullah Cevdet, Kâzım Nâmi (Duru), Celâl Sâhir (Erozan), Köprülüzade Mehmed Fuad (Köprülü), Aka Gündüz, Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Yusuf Ziya (Ortaç), Ali Ekrem (Bolayır), Enis Behiç (Koryürek), Abdülhak Hamid (Tarhan), Vedat Nedim (Tör), Fazıl Ahmed (Aykaç), Fuat Hulusi (Demirelli), Hakkı Suha (Gezgin), Yahya Saim (Ozanoğlu), İbrahim Alâeddin (Gövsa), Halid Fahri (Ozansoy), Remzi Oğuz (Arık), Faruk Nafiz (Çamlıbel), Besim Atalay, Kemaleddin Kami (Kamu), İsmail Safa (Semenderoğlu), Necmeddin Halil (Onan), Ahmed Ömer Bedreddin (Uşaklı), Samih Rıfat (Horozcu), Behçet Kemal (Çağlar), Necip Fazıl (Kısakürek), Halide Nusret (Zorlutuna), Vasfi Mahir (Kocatürk), Ahmed Muhib (Dıranas).
Türk Yurdu'nun 30 Kasım 1911'de yayınlanan ilk sayısında çıkan ilk şiir M. Emin Yurdakul'un ünlü "Demirci" şiiridir ve kapağın hemen altında yer almıştır. 
Mart 1931'de yayınlanan son sayısında ise "Fahriye Abla"nın şairi Ahmet Muhip Dıranas'ın "Bir Yaz Akşamının Hisleri" ve "Yağmur" şiirleri çıkmıştır. Kitapta, 105 şairin 352 şiiri yer almaktadır.


   
 

yorum ekle