Eklenme Tarihi : 3/3/2014
CAZİM GÜRBÜZ

Kızılelma'nın İzinde


CAZİM GÜRBÜZ

“Bir kitabın kaç dakikada okunduğunu bırak... Kaç senede yazıldığını düşün..” der, Arif Nihat Asya. Bir kitabı Necati Gültepe yazmışsa, o kitabın hazırlık döneminin yıllar aldığını bilmek gerekir. Neden? Çünkü Gültepe, yıllarca Osmanlı arşivlerinde çalışmış, oralardan bir arı titizliği ile bilgiler derlemiş bir araştırmacı. Gültepe’nin eserlerini okuyanlar, şimdi bu yazımı da okuyorlarsa, başlarını sallayarak beni onaylıyorlardır.
Necati Bey’in, 2007 yılında basılan, fakat yayınevinin özensizliği sebebiyle yazarının bile içine sinmeyen bir değerli çalışmasını Ötüken Yayınevi, hata ve eksikliklerini giderip, yeni eklemeler yapmış olarak yeniden yayımladı. 
Kitabın adı: “Kızılelmanın İzinde/Turan Dünyasının On Bin Yıllık Sırrı”.
Rus tarihçiliğinin babası M.İ. Karamzin’ine göre,  “Tarih bir noktada halkların kutsal kitabıdır”. Evet öyle... Konu Kızılelma Ülküsü ise, tarih gerçekten de bir kutsal kitap kimliğine ve işlevselliğine bürünür.
Bu kitap, salt bir Kızılelma anlatımının yapıldığı bir yavan çalışma değil, Türk tarihinin 10 bin yıllık sürecinden özel, özgün ve ilginç bilgiler sağanak sağanak akıyor. Duymadıklarınızı duyuyorsunuz, öğreniyorsunuz, gücünüze güveniyorsunuz yeniden, çoğalıp büyüyor ülkünüz.
Ben şimdi aradan çekileceğim, bu kitaptan alabildiğim kadar özel ve özet bilgileri sizlere aktaracağım, okuyun hak verin bana:
-Tanrı, Türkçe’nin en eski terimlerinden biri. Kut ve Yarlık, ölmek ve yaşamanın anlamları...
-Turan-Zemin neresidir? Turan-Zemin’den dünyaya yapılan göçler tam 5 bin yıl sürdü. Turan boyları yeryüzüne nasıl dağıldı?
-Kızılelma sırrı ve bilgisi, ağaç ve Kızılelma bayramı, Kızılelma izinde hayat ağacı... Günümüzde Altay Şamanları vahiy geldiğini hissettiklerinde bir ağaç dikerler. Şaman, ağacını korumaya aldırır, çünkü ağaç ölürse kendisi de ölür.
-Elmanın Türk Mitolojisindeki yeri.
-Kızılelmanın savaşçı ulağı Sarı Saltuk... Cem Sultan’ın Turancılığı...
-Osmanlı İmparatorluğunda Kızılelma, Ayasofya Camii’nin kubbesinde Kızılelma (Altıntop), elinde Kızılelma taşıyan padişahlar, Yavuz Sultan Selim’in iki elinde iki Kızılelma (Oğuzhan İdeali). Bir Kızılelma eri olarak Yavuz Selim’in şahsiyeti.
-Osmanlı-Macar ilişkilerinde Kızılelma... Turan soylu olduğumuz için Kızılelma imgesi bizde de Macarlarda da var.
-Peçevi ve Evliya Çelebi’de Kızılelma...
-1491 yılında ölen Yeniceli Firdevsi Rumî’nin yazdığı ve Kızılelma’dan söz eden şiirinde ULUS sözcüğü geçiyor, Osmanlı Ordusu’na da TÜRK ORDUSU diyor. 
“Meyl edince sana Şâh-ı Üngürüs/Türk’e varmağa     virür yüz bin ulus” 
“Leşkerini cem idüb Şâh-ı Üngürüs/Kızıl Alma’dan çıkıp çaldırdı kûs” 
-Türk kaynaklarında Kızılelma olarak adlandırılan şehirler: İstanbul, Budin, Viyana, Köln, Estergon kalesi, İstolni Belgrat.
-Klasik dönem Türk şiirinde Kızılelma, töreler ve halk geleneğinde Kızılelma., İnanışlarda Kızılelma.
-Türk folklorunda elmadan Kızılelma’ya...
-Pir Sultan Abdal ve Kızılelma... Alevi söyleminde hayat ağacı...
Bu kitaba, içinde Kızılelma geçen şiirler de derlenip alınmış, Atsız Beğ’in çok sevdiğim dizeleri de var bunların içinde, onlarla bitireyim:
“Yüz paralık kurşunla gider hayat dediğin/Tanrı yolu uzaktır, erken kalk, sıkı giyin/Yazık bütün ömrünce o kadar özlediğin/Güzel Kızılelmana varmadan öleceksin.”  


   
 

yorum ekle