Eklenme Tarihi : 12/18/2013
MEHMET NURİ YARDIM

Yeni çıkanlardan bazı seçmelerMEHMET NURİ YARDIM

Gazete köşe yazarlarının sevimli bir alışkanlığı da kendilerine gönderilen kitapları tanıtmak ve okuyucularını yeni eserlerden haberdar etmektir. Böylece  hem dost yazarlara karşı vicdan borçlarını yerine getirmiş, hem de kitap okumayı seven ve yeni çıkan eserlerden haberdar olmak isteyen okuyucularını memnun etmiş olurlar. Öyleyse sözü daha fazla uzatmadan henüz dumanı üstünde tüten bazı kitaplardan kısaca söz edeyim.

TÜRKÜLER BİZİ SÖYLER: Mustafa Özçelik bu yeni kitabında bizim yüreklerimizi sızlatan, gönül dünyamızda köklü yer eden türküleri anlatıyor. Yüzyıllardır söylenegelen ve artık kültürümüzün vazgeçilmezi haline gelen türkülerimizi derli toplu anlatan güzel bir eser. Türküseverler bu kitabı ellerinden düşürmeyecek.

ESKİŞEHİR’DEN PORTRELER: Yine Mustafa Özçelik’in Eskişehir’de yetişmiş ilim, irfan, kültür ve sanat büyüklerini bir araya getirdiği faydalı bir eseri. Yûnus Emre, Nasreddin Hoca, Battal Gazi, Şeyh Edebâli, Dursun Fakih, Hızır Bey, Sinan Paşa, Şeyh Baba Yusuf Sivrihisarî, Aziz Mahmud Hüdayî, Şücâeddin Veli, Münir Derman, Fahreddin Kerim Gökay, Halim Baki Kunter, Mehmet Kaplan ve Cevat Ülger. Başka portreler de var. Her iki eser, Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından titizlikle hazırlanmış.

SEYYAH VE SUFİ: Fahri Maden, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Bektaşiler’i incelemiş. Seyahatnâme’de, değişik tarikatlar yanında yüz elliden fazla Bektaşî tekke ve türbesi hakkında bilgiler var. Böylece tarikatın yayıldığı coğrafi alanlar ortaya çıkıyor. Tekkelerin maddi güçleri ile barındırdıkları derviş sayısı ve eşyalarına varıncaya kadar pek çok ayrıntıyı, Kapı Yayınları’ndan çıkan bu eserde bulmak mümkün.

ŞAHİN BEY: Şanlı Müdafaa Şahin Bey isimli eserin yazarı Ömer Karaman BKY’den çıkan belgesel roman, türünün iyi örneklerinden. Kaymakam Ömer Karaman’ın bu ilk kitabı, okuyucuyu önemli bir tarihî yolculuğa çıkarıyor.

İSLÂM’IN AYNASI CAMİLER: Dünya çapında ünlü felsefe ve estetik profesörü, Fransız Müslüman düşünür Roje Garodi (Roger Garaudy), bu eserinde üç kıtaya damgasını vuran İslâm sanat ve mimarisinin felsefî ve estetik açıdan son derece çarpıcı bir değerlendirmesini yapıyor. İslâm sanatı ve mimarisi konusunda hem dinî, hem tarihî, hem de felsefî ve estetik bilgilerle donanımlı kitap, sahasında tek ve biricik olma özelliğine sahip bulunuyor.  Bu değerli eseri de, Garaudy’un diğer eserlerini Türkçeye kazandıran Cemal Aydın çevirmiş. Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları’ndan.

LEYLA İLE MECNUN: Ahmet Özdemir, günümüz Türk edebiyatına en çok hizmet eden isimler arasında bulunuyor.  Divan,  Halk ve Tasavvuf edebiyatları alanında birbirinden seçkin kitaplara imza atan Ahmet Özdemir’in yeni eseri, Leyla ile Mecnun adını taşıyor. Kültür Ajansı Yayınları’ndan çıkan kitapta İslâmî edebiyatımızın bu en yaygın aşk hikâyesi, herkesin anlayabileceği ve sevebileceği biçimde kaleme alınmış. Halk kültürüne âşina olanlar çok sevecek.

19. YÜZYIL SİYASÎ TARİHİ: Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’nun artık klâsikleşen bu eserinin 13. baskısını Timaş gerçekleştirmiş. 800 sayfalık kitap 1789-1914 dönemini kapsıyor. Bir bakıma Birinci Dünya Harbi’nin başladığı tarihe kadar dünya tarihinin en karmaşık ve çalkantılı döneminin özlü ve seçme bilgilerini bu eserde bulmak mümkün. Eser Yakın Çağ’ın siyasî tarihini bütün olarak verme amacına yönelik, uzun yıllar harcanarak kazanılmış bir birikimin iyi ürünüdür.

ÜÇ TARİHÎ ESER: Tarihe ilgi azalmadığı gibi artarak devam ediyor. Bundan yayın dünyası da nasibini alıyor tabiî. Osmanlı Devleti’nin üç büyük padişahıyla ilgili üç yeni kitap raflara çıktı. Kronolojik olarak sıralarsak Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in İstanbul Fetih ve Fatih adlı eseri Kültür A.Ş.’den çıktı. Bir diğer eser Okay Tiryakioğlu’nun Yıldırım Bayezid adlı eseridir. Başkaca değerli eserlere imza atan ve Türkiye’de tarihi sevdiren yazarlar arasına giren Okay Tiryakioğlu bu romanında ‘ihanet çemberi ve yükseliş’i anlatıyor. Bu roman da Timaş’tan okuyuculara ulaştı. Üçüncü kitap İzzet Koçak’ın Ben Sultan Süleyman Han isimli eseridir. Burada da kendi gözünden Kanuni’nin hayatını, çevresine bakışını ve idealist kişiliğini görürüz. Bu eseri ise, Çağrı Yayınları tarihseverlerin istifadesine sunmuş bulunuyor. 


   
 

yorum ekle