Eklenme Tarihi : 28.05.2013
ARSLAN TEKİN

‘Kavga Günleri’ni okudunuz mu?


ARSLAN TEKİN

“Kavga Günleri: 1968-1980”... Hemen şimdi... Okumalıyız... Dünden bugüne ayna, bugünden düne bakış ve geleceğe ışıktır.
Ülkücüler, kendilerini bu kitapta bulacaklardır.
Kitabın yazarı, edebiyatla uğraşanların âşina oldukları bir isim: A. Yağmur Tunalı.
Kitabın ön sözünü, “Ülkücülük ve Sanat” başlığıyla Prof. İskender Öksüz’ün yazdığını söylersem, eserin nasıl bir değer taşıdığını siz düşünün!
İskender Öksüz, daha girişte, A. Yağmur Tunalı’yı, kendisinden aldığı şu sözle tarif ediyor: “İki işim vardı: Birincisi ülkücülük, ikincisi şiir.”
A.Yağmur Tunalı, farklı bir dil, farklı bir üslûp kullanmış: Aranan, özlenen bir üslûp. Ülkücüleri tam can evinden sarmış sarmalamış.
Muallim Naci (1850-1893),  “Bir hakikat kalmasın âlemde Allahım nihân”  demiştir. Tunalı da bu mısrayı kitabın girişine almış ve kendisini vebal altına sokmuş!
 “Kavga Günleri: 1968-1980” bir hatıra-denemedir. 400 sayfalık eser, şimdiye kadar yapılmayan bir hatırlatma, bir sorgulama, bir yüzleşme... Ülkücü Hareket’in tarihini anlatmıyor, kendi dönemlerini Ülkücü Hareket’le bütünleştiriyor ve yaptıklarını, hissettiklerini insanın içine işleyen bir üslûpla yoğuruyor.
Yağmur Tunalı, fakülteden arkadaşım... Fakülte döneminin bir kısmını birlikte iliklerimize kadar yaşadık. Dönemi birkaç gün anlatacağım. Yağmur Tunalı’yı biz önce  “Abdullah” diye tanıdık... Yağmur  “edeb ismiydi ve sonra öne çıktı... Artık “Yağmur”  demeye alıştık. “Tunalı” da, Yahya Kemal’e duyduğu hususî muhabbetten gelir. Yağmur Tunalı’nın Balkanlarla aile kökü olarak alâkası yoktur ama ruh kökü olarak aynîleşmiştir.  “Kavga Günleri”nde Yahya Kemal’den hareketle değerlendirmeler yer alır. Tabiî Samiha Ayverdi’yi de unutmamak gerek. 
Yağmur Tunalı büyük şairdir. Takipçisi olduğu Yahya Kemal gibi, şiirlerini yazmış ya bir kenara koymuş ya da belirli dergilerde yayınlamıştır.  “Ne zaman kitap çıkacak?”  diye her karşılaşmamızda ve belki her telefonlaşmamızda sorardım. Sonunda şiir kitabını çıkardı: Melâl Burcu (2011).
“Kavga Günleri” üzerine çok konuşacağız ama, Y. Tunalı’nın edebî liyakatini belirtmek için, şiir kitabına adını veren  “Melâl Burcu”nun ilk altı mısrasını alacağım... Bu şiiri Yağmur Tunalı 12 Eylül Darbesinin hemen ardından, 1981’de, Ülkücülerin uğradıkları haksızlıklar üzerine yazmıştır; bir hüzün şiiridir:
Ruhumda vakitsiz uyandın çiçek, / Akşam öksüz, gece çılgın.. ne desem? / Günler bana mâtem, aylar Muharrem; / Yarıyor göğsümü çılgın bir elem, / Patlıyor içimde sayısız fişek! /Feryâda kurulu sanki zemberek: / Çığlığa sarılmış gibidir annem!
(Kavga Günleri: 1968-1980, Bilge Kültür Sanat Yay., 0212 5207253)


   
 

yorum ekle