April Yayıncılık
Tarık Zafer Tunaya Sok. 21 / 3
Gümüşsüyü
Beyoğlu / İstanbul
Tel/Phone: +90 212 252 94 38
Faks/Fax: +90 212 252 94 39 

.