Akademi Yayınevi
Deva Yayıncılık Musa Dayı Sok.
No: 7 Kat: 3 Mecidiyeköy / İstanbul
Tel/Phone: +90 212 258 33 51
Faks/Fax: +90 212 258 33 51

.