Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri

Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri

 

Medeni hamlelerin

biricik itici kuvveti

 

Türk milliyetçiliğine yaptığı ilmi ve fikri  katkılarıyla Türk kültür tarihine değerlikatkılarda bulunup bu alanda yüzlerce öğrenci yetiştirmiş olan merhum Prof. Dr.İbrahim Kafesoğlu'nun yayınlandığı yıllarda büyük alaka gören bir kitabındansöz etmek istiyorum. Muhtevasındaki fikirler ve tespitlerin bugündegeçerliliğini koruduğu kitabın adı: Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri.Kafesoğlu Hoca'nın uzun yıllar süren araştırmasının bir ürünü olan kitap 1969senesinde 1000 Temel Eser dizisinin 22. kitapı olarak yayımlanmış. 36 başlıkaltında topladığı çalışmasını Kafesoğlu Hoca şu sözlerle noktalıyor:

"Milliyetçilik, basit bir duygu ve yalnız geleneklerebağlılık meselesi değil, doğrudan doğruya içtimai gerekçelerden kaynak alan vesosyal hayatın bütün cephelerindeki belirtileri kesin çizgilerle tesbit edilmişbir fikir sistemidir. Buna göre hem ilimdir, hem de insan topluluklarınınmütemadi gelişme hassasına uygun olarak, dinamik bir8 karaktere sahiptir. Türkmilliyetçilik prensipleri de Türk milli gerçeklerinin ortaya koyduğu içtimaidinamizmin ilmi neticelerinden başka bir şey değildir. Bundan dolayı, Türkmilliyetçiliği Türk milleti var oldukça yaşayacak ve milletimizin medenihamlelerinde biricik itici kuvvet olacaktır. Ancak. fikir sistemlerindeprensiplerden fedakarlık caiz olmadığından, Türk milliyetçisi, Türkmilliyetçiliği prensiplerine tamamen uymak ve hayatını ona göre tanzim etmekmevkiindedir."

         (Ahmet Yabuloğlu)