İstanbul Palavrası

İstanbul Palavrası

 

İstanbul hakkında

yanlış bilinenler

 Dünyanın incisi İstanbul hakkında bırakın ciltlerikütüphaneler dolusu eserler yazılmış. Bu şehrin gelmişine geçmişine, kültürhayatına, sosyal yaşantısına dair kitapların haddi hesabı yok gibi. (Bu konudaciddi bir envanter olup olmadığını tam bilemiyorum) Pek tabii ki meraklıları bukaynaklardan İstanbul hakkında pek çok şey öğreniyor. Ama bu şehirde yaşayıp daonun hakkında asgari bilgileri bilmeyenlerin sayısı da az değil. Hadi bunlardanvazgeçtik, belli bir eğitim ve kültür seviyesinin üstündeki kişiler arasında daİstanbul cahili olanlara rastlamak mümkün. Meslek hayatı boyunca bunlarlafazlaca karşılaşan Ercümend Melih Özbay, "İstanbul Palavrası" adınıverdiği kitabında bu konu üzerinde duruyor. Tercüman-rehber ve turizm yazarıÖzbay, önsözünde kitabı yazma amacını şöyle ifade ediyor:

"Çoğunlukla yurttaşlarımızın ve yabancıların İstanbulkentinin adını doğru yazıp söyleyemediklerine, tarihini yeterincebilmediklerine tanık oldum. Üniversitelerimizin öğretim yetkililerinden, yerlive yabancı yazarlardan derlediğim araştırmalarımı yurttaşlarımın,meslektaşlarımın, yabancı dostlarımın bilgisine sunuyorum. Amacım, İstanbul'untarihine, ad kökenine ve çevre sorununa çözüm getirebilmektir"

Melih Özbay'ın çeşitli tarihlerde çeşitli gazetelerdeyayınlan makalelerinden derlediği "İstanbul Palavrası" 1988 yılındaÇaba Yayınları'ndan çıkmış. Bulmaları mümkün olduğu takdirde İstanbul'unkültürel geçmişine merak duyanların okumalarını tavsiye ederim.

             (Ahmet Yabuloğlu)