Büyük Türkiye Rüyası

Büyük Türkiye Rüyası


Mehmet Kaplan Hoca'dan

millet üzerine denemeler

Milliyetçi Türk aydınları arasında mümtaz bir yere sahipolan, eserleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle Türk kültür hayatına unutulmazhizmetleri bulunan merhum Prof. Mehmet Kaplan'ın  bir kitabı var elimde. 1969 Yılında TürkiyeKültür Enstitüsü Yayınları tarafından basılan "Büyük Türkiye Rüyası",Kaplan Hoca'nın daha önce bir yerde yayımlanmamış deneme ve makalelerindenoluşuyor. Tam 40 yıl önce okuyucuyla buluştuğunda büyük alaka gören bukitaptan, günümüze de ışık tutan "Sen de Gemidesin!" başlıklı denemedentadımlık bir parça sunuyorum:

"Türkiye denilen bu gemi hepimizi üzerinde taşıyor.Türk milleti bu gemi ile yüzyılların ötesinden bugüne  kadar gelmiş. Bundan sonra da aynı gemi ileebediyete kadar gidecek. Onun iyi idare edilmesi, ona bakılması vatandaş olarakhepimizi ilgilendirir. Memleket işlerine karşı alaka duymayan, 'Sosyalmeselelerden bana ne?' diyen her vatandaşa, Ali Suavi gibi biz de, 'Sen degemidesin!' diye ihtar edebiliriz. Devleti, sadece idare edenlerinsorumluluğuna bırakmak ve bir daha onu düşünmemem, sosyal şuura sahip olmamakdemektir. Bugünün insanı, kendini sosyal meselelerden sorumlu hissediyor. Hattasadece milli meselelerden  değil, dünyameselelerinden de. Zira bugün açıkça görülüyor ki, milletlerin mukadderatıyalnız kendilerine bağlı değildir.

Ferd ile millet arasında nasıl, istense bile koparılamayacakmünasebetler mevcut ise, milletler arasında da öyledir. 'Aynı gemide oluş'fertleri ve milletleri ister istemez ortak bir kadere bağlamıştır. Tarihinsanları adeta zorla birbirlerini düşünmeye mecbur etmiştir"

       (Ahmet Yabuloğlu)