Anadoluyu Kucaklayan Ozan

Anadoluyu Kucaklayan Ozan


Acılardan ilaç alan

ozan: Aşık Mahzuni

Aşıklık geleneğinin son dönem temsilcilerinden Aşık Mahzuni Şerif'i konu alan "Anadolu'yu Kucaklayan Ozan" bugün söz edeceğim kitap... Ama ondan önce onun kim olduğunu özetleyen şu satırlara bir gözatalım:

"Anadolu halk ozanlığı geleneğinde önemli bir kilometre taşı olan Aşık Mahzuni Şerif, 17 Mayıs 2002'de Köln'de Hakka yürüdü. Aşık Mahzuni Şerif son yüzyılda yaşayan halk ozanlarının kuşkusuz en ünlüsüydü. O nedenle öldüğünü haber yapan yazılı basın ve televizyon kuruluşları onu 'yüzyıla damgasını vuran ozan' olarak tanımladı. Ölümü, Türkiye'de ve Türklerin yaşadığı ülkelerde büyük yankı uyandırdı. Mahzuni Şerif, hiçbir halk ozanına, sanatçıya, hatta politikacıya kolay kolay nasip olmayacak görkemli bir törenle son yolcu uğuna uğurlandı."

Elimde Aşık Mahzuni Şerif'in hemen ölümünden sonra 2002 yayımlanmış 4. baskısı olan kitabı A. İhsan Aktaş kaleme almış. Arka kapakta yer alan "Anadolu'nun Kucakladığı Ozan" başlıklı İslam Çankaya imzalı yazı da dugu yüklü:

"Aşık Mahzuni Şerif, Halk damarından gelen, halkın ak sütüyle beslenmiş, sazını, sözünü yüreğini ve canını yarım yüzyıldır halkın yoluna koymuş, çağdaş, yiğit bir ozanımız. Türküleri, deyişleri ve sazıyla; bir baştan bir başa dalgalandırdı yamanca Anadolu'yu... İnsan dedi, ekmek dedi, kardeşlik dedi, paylaşım dedi... Dedi de dayak yedi, dedi de acı çekkti, dedi de hapis yattı... 'Bazen acılardan al ilacını' dedi yoluna devam etti. Bir büyük ozan oldu, kucakladı Anadolu'yu..."

              (Ahmet Yabuloğlu)