Karagöz

KaragözUstasının kaleminden
Karagöz ile Hacivat

Bizler Karagöz'ü ancak radyoda dinleme şansına yetişebilmiş bir nesiliz. Bizden sonrakiler ve günümüzün çocukları (özel günlerdeki etkinlikler çerçevesindeki nostaljik gösterileri saymazsak) bu kadarına bile yetişemedi. Bana kalırsa yetişmek istemedi, televizyonun evlere girmesi ve hızla gelişen teknoloji karşısında ilkel ve basit bulduğu için gölge oyununu, dolayısıyla Karagöz'ü tarihin tozlu sayfaları arasına gömüverdi. Onu diriltmek ve yaşatmak için bugün hala canla başla didinen Ünver Oral gibi bir kaç usta var ama nafile... Dilerim bu çabalar netice verir ve kültür hayatımızda yer bulmuş bu değerlerimiz eski parlak günlerine döner. Karagöz'den bu kadar söz etmemin nedeni bugün size tanıtmak istediğim "Karagöz" adlı kitap dolayısıyla... Kitabı son dönem Karagöz ustalarından "Hayali Küçük Ali" namıyla bilinen Muhittin Sevilen kaleme almış. 1969 yılında 1000 Temel Eser dizisinin 9'uncu kitabı olarak yayımlanan eserin önsözünde Nihad Sami Banarlı şu bilgiyi veriyor:
"Bu kitapta, son asır Karagöz üstatlarından Hayali Küçük Ali tarafından yazıya geçirilmiş 15 Karagöz oyunu vardır. Bu oyunların, şimdiye kadar neşrolunan Karagöz metinlerine nisbetle, adeta folklor metni kadar saf ve tabii oldukları görülür. 
Hayali Küçük Ali, bu oyunları bizzat yetiştiği Karagöz alemlerinde duyduğu, gördüğü, öğrendiği ve uzun yıllar bizzat oynattığı şekilleriyle; bu şekillerin bütün saflığı ve samimiliği ile yazıya aksettirmiş bulunmaktadır.Diğer bir kısım Karagöz oyunlarına işlenmiş bazı yapmacıklıklarla, bazı özenti sözler ve sahneler bunlarda yoktur"

      (Ahmet Yabuloğlu)