Kitap Adı : Musulun Siyasi Tarihi
Yazarı : Nefi Demirci
Kitap Türü : .
Basın Evi : .
Telefon : -
Oylanma Sayısı : 0 Oylama Puanı :


Terkedilen
Türk yurdu


Musul Vilayeti, neden, nasıl, hangi şartlar altında "kayıp" değil de "terk" etmek zorunda kalındığını araştırmak için başlattığı çalışmalar sonunda "Musul'un Siyasi Tarihi" adlı kapsamlı bir eser ortaya koyan Dr. Nefi Demirci şu değerlendirmeyi yapıyor:
"1. Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğu yenilmiş, Türk Milleti teslim olmamış, Musul, İstanbul ve diğer topraklarımız Mondros Mütarekesinden sonra, Mütarekenin 7. Maddesi öne sürülerek işgal edilmiş. Bir damla petrol için çıkartılan kanlı isyanları, BM'nin yanlı kararları, Lozan Konferansı'nda Musul ağırlıklı geçen şiddetli tartışmalar, TBMM'ye Musul, Kerkük ve Kürt ağırlıklı isyanların tartışılan sonuçları, zamanın dirayetli ve uzak görüşlü mebusların konuşmaları, Türk Dünyasının ve Anadolu''nun bir parçası, uzantısı olan Musul vilayetinde yaşayan Türk varlığı İngiliz'in, Amerika'nın ve Fransız'ın dünya hakimiyetleri ve yarattıkları kanlı kargaşalar sonucu bir damla kan akıtmadan petrol yataklarını, Kerkük'ü nasıl elde ettiklerini, bu kitapta anlatmaya çalıştım..." 
Yaptığı araştırma için 350'ye yakın kaynak taradığını kaydeden Dr. Nefi Demirci, konu hakkındaki değerlendirmesini şöyle tamamlıyor:
"Şu gerçeğe vardım veya kanaat getirdim ki, Musul Vilayetinin tartışmalı konusu tek taraflı olarak oynanan büyük planlı, programlı oyunun içersinde sona erme aşamasına gelmiştir. Bu oyunun kuralları, ta Wilson zamanından, hatta Viyana kuşatmasından sonra ortaya konulmuş. Osmanlı'nın parçalanması ile başlamış ve sonunda Ortadoğu'nun Enerji kaynakları üzerinde yoğunlaşmıştır. Stratejik önemi de eklenince bu bölgelerde hakimiyet kurma mücadelesi başlamıştır. Lozan'da tartışmaların ve zaman, zaman savaşma eşiğine gelindiğini, gündemin en sıcak tartışmaları Musul üzerinde cereyan ederken, Milli Mücadeleye engel ve Musul'u terk etmeye zorlayan durumlar, iç isyanlar baş gösteriyordu..." 

IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Tel: (0212) 519 56 83

   
 

yorum ekle