Kitap Adı : Şu Bizim 93 Harbi
Yazarı : Murat Çulcu
Kitap Türü : .
Basın Evi : .
Telefon : -
Oylanma Sayısı : 0 Oylama Puanı :

93 Harbi'nin 
21. Yüzyıla
yön veren etkileri


Araştırmacı yazar Murat Çulcu yıllar süren titiz çalışması "Şu Bizim 93 Harbi / Osmanlı'da Büyük Kırılma" ile tarihimizin ve yüreklerimizin adeta "bam teli"ne dokunuyor. 

93 Harbi sadece bir 'Osmanlı - Rus Savaşı' değildi... Aynı zamanda çok boyutlu bir Avrupa Savaşı idi... Önce Bosna ve Bulgaristan ayaklandı. Karadağ silaha sarıldı. Sırbistan Dersaadet'le savaşa tutuştu. Ve sonunda Çarlık Rusyası sahneye çıktı... Amaç; Osmanlı'nın Avrupa topraklarını yağmalamak, demografik ve dinsel temizlik yapmaktı. Hedef; Müslüman Türkleri Avrupa'dan atmaktı.
Pan-Slavizm / Pan - Rusizm hem başı çekiyor, hem de "tetikçilik" yapıyordu. Perde arkasında; Londra, Berlin, Viyana, Paris, Roma, Atina, bankalar ve bankerler vardı...
Paşaların hesabı başka, Sultan Abdulhamid'inki başka idi!.. Tuna geçildi... Osmanlı Ordusu çöktü. Lofça, Plevne, Rusçuk, Eski-Yeni Zağra, Silistre, Sofya, Filibe, Edirne düştü... "Çar"ın topları, Ayastefanos'ta mevzilenene kadar "Düvel-i Muazzama" seyirci kaldı!...
Sonra "Emperyalistler" Berlin'de topluca masaya oturdular...
Amaçlan; önce Balkan'ı, Ortadoğu'yu, ardından da Avrupa'yı ve dünyayı paylaşmaktı!... Utancın her türlüsü Berlin'de örtüldü. Ve geleceğin yeni felaketlerine uluslararası yasal zemin Berlin'de hazırlandı. 93'ün doğal uzantısı Birinci Dünya Savaşı ve onun tamamlayıcısı da İkinci Dünya Savaşı olacaktı.
Silahlar 1878'de susmuş, toprak "sözde" ölüme doymuştu!
Ama hava hala kan ve barut kokuyordu. Bir kuşak kanla balçıklaşan bu topraklar üzerinde doğdu. Savaşın ve soykırımın çocukları o havayı soluyarak büyüdüler. Galiçya'da, Selanik'te, Rusçuk'ta, Manastır'da, Ohri'de... 1880'liler, 81'liler, 82'liler... Enverler,Talatlar.Eyüp Sabriler, Mithad Şükrüler, Köprülülü Kazımlar, Ali Fuadlar, Mustafa Kemaller... 93'ü dinleyerek, "yiğit ve kahraman" olmayı özümseyerek yetiştiler...
93 HARBİ, Bosna Ayaklanmasıyla filizlenmişti. Birinci Dünya Savaşı da Saraybosna Suikastıyla "kaldığı yerden" devam etti. Ve ordu artık onların komutasındaydı...
Araştırmacı yazar Murat Çulcu yıllar süren titiz çalışması "Şu Bizim 93 Harbi / Osmanlı'da Büyük Kırılma" ile tarihimizin ve yüreklerimizin adeta "bam teli"ne dokunuyor. Aydınlarımızın "dudak bükerek" görmezden geldikleri 93 Harbi'nin 21.Yüzyıla yön veren etkilerini irdeliyor.
"Şu Bizim 93 Harbi / Osmanlı'da Büyük Kırılma"da başta Ayastefanos Mütarekenamesi, Berlin Antlaşması, Kongre Zabıtları, Divan-ı Harb Tutanakları olmak üzere birçok tarihsel belge ilk kez "tam metin" halinde okura sunuluyor.
Murat Çulcu, bu yapıtıyla tarih meraklılarının kütüphanelerinde önemli bir boşluğunu dolduruyor, eksiğini tamamlıyor.

E Yayınları
Tel: (0212) 526 89 17

   
 

yorum ekle