Kitap Adı : Geleceğimizde İslâm Var
Yazarı : Roger Garaudy
Kitap Türü : .
Basın Evi : .
Telefon : -
Oylanma Sayısı : 0 Oylama Puanı :


Türk düşmanlığı Batı'nın
hep öncelikli meselesidir


Ünlü Fransız düşünür Roger Garaudy'nin Fransa'da büyük yankılar uyandıran son kitabı "Geleceğimizde İslâm Var" Cemal Aydın tarafından Türkçe'ye kazandırıldı

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları'ndan çıkan kitapta Arapları Türklere karşı kışkırtan meşhur İngiliz casusu Lawrence'in şu sözleri dikkat çekiyor: 
"Yeni bir millet oluşturmaya niyetlenmiştim… Yirmi milyon Sâmî'ye (Arab'a) üzerinde millet düşleri kuracakları imkânları vermek istiyordum… Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının tamamının benim gözümde tek bir ölmüş İngiliz kadar bile değeri yoktu."
Gerçi bu İngiliz casusun ne melun bir adam olduğu bilinmeyen bir gerçek değil ancak, fakat Türkleri bu kadar hakir görmesi de dikkate şayan.
Roger Garaudy'nin diğer eserleri gibi Cemal Aydın'ın Türkçe'ye çevirdiği kitaptaki, bir diğer şaşırtıcı nokta da, Fransız şairi Lamartine tarafından dile getirilen Batı kini ve Batı'nın korkunç plânı... Meğer vahşi Batı daha 1833'lerde, Osmanlı Cihan Devletini nasıl parçalayacağının plânını yapmış! Roger Garaudy'nin, ünlü Fransız şairi Lamartine'in "Doğu'ya Seyahat" kitabından aktardığı bilgi, Batı'nın iç yüzünü bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor!
İşte Roger Garaudy'nin "Osmanlı Düşmanlığı ve Ganimet Paylaşımı" başlığıyla verdiği müthiş bilgi ve Batı'nın hayli zaman önceden yaptığı sinsi hesap:
"Batılı güçler Osmanlı'yı parçalamayı çok önceden plânlamışlardı. Nitekim Doğu'ya Seyahat kitabında şair Lamartine bile 1833'te şunları yazıyordu:
"Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması durumunda... Avrupalı devletlerin her biri, Kongre'nin kararları gereği bu İmparatorluk'tan kendisine ayrılan parçaya, protektora (himâye, koruma) adı altında, sahip olacaktır... Avrupa hukukunca kabul ve tasdik edilen bu tür bağımlılık statüsü, himayeci devlete Osmanlı topraklarının şu kısmında veya şu sahil şeridinde gerek bağımsız şehirler, gerek Avrupalı yerleşimciler için alanlar, gerekse limanlar ve ticaret iskeleleri oluşturma hakkı tanıyor... Ancak bu, her devletin himayesi altındaki bölgede gerçekleştireceği silâhla donanımlı ve medenîleştirici (!) bir vesayet olacaktır."
Baştan sona kıymetli bilgilerle yüklü "Geleceğimizde İslâm Var" dikkatle ve ibretle okunacak bir çalışma. 

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları 
Tel: (0212) 526 16 15 

   
 

yorum ekle