Kitap Adı : 2. Dünya Savaşı Türkiyesi
Yazarı : İlhan Tekeli-Selim İlkin
Kitap Türü : .
Basın Evi : .
Telefon : -
Oylanma Sayısı : 0 Oylama Puanı :


Dünya yangınının ateşi
ile kavrulan Türkiye...

İlhan Tekeli ve Selim İlkin 3 cilt olarak planlanan "İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si" adlı kapsamlı çalışmalarının ilk cildinde dünyayı alt üst eden bu tarihi kargaşanın askeri açıdan Türkiye'ye tesirlerini masaya yatırıyor.

İkinci Dünya Savaşı, tam anlamıyla bir topyekûn savaş olarak, bütün dünyayı ve hayatın her alanını alt üst etti. Bu muazzam alt üst oluşun Türkiye'de nasıl yaşandığını tahlil eden eserlerinin ilk cildinde İlhan Tekeli ve Selim İlkin, konunun askerî yanını ele alıyorlar. Elinizdeki ciltte yalnızca Türkiye'nin savaş tehdidi karşısındaki diplomatik eylemleri, askerî hazırlıkları ve bütün ekonominin bu savaş ortamından nasıl etkilendiği, olağanüstü ayrıntılı biçimde incelenmekle kalmıyor. 
Kitap aynı zamanda genel olarak İkinci Dünya Savaşı'nın son derece kapsamlı bir tarihi. Nazilerin Yıldırım Savaşı'ndan Stalingrad Savunmasına, Pasifik'teki çarpışmalardan Normandiya çıkartmasına, İkinci Dünya Savaşı'nın bütün cephelerini kat eden bir analiz...
"İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si" üç ciltlik bir proje. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'yle ilgili çeşitli alanlarına farklı bakış açılarıyla odaklanıyor. İlk cildin başlığı Dış Siyaset ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si iken, ikinci cilde İktisadi Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si ismi öngörülmüş. Üçüncü cildin başlığının ise Savaşın İçinden Geleceğine Yönelen İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si olması planlanıyor.
Türkiye'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda tam olarak tarafsız kalmasa da sıcak savaşa girmemeyi başarmış bir ülke olduğunun altını çizen Deniz Kalender ise kitap hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor: 
Bu durumun yakın dönem Türkiye tarihine yaptığı etkiler çeşitli bağlamlarda değerlendirilebilecek özelliklere sahip. Türkiye Cumhuriyeti'nin "İkinci Adam"ı İsmet İnönü'nün salt enformatik anlamda bile "ülkeyi savaşa sokmayan adam" olarak bilinmesi söz konusu durumun hem reel politika hem de Cumhuriyet tarihi açısından nasıl bir öneme tekabül ettiğini gösterir nitelikte. İlhan Tekeli ve Selim İlkin'in kaleme aldığı "İkinci Dünya Savaşı Türkiye"si kitabı, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı döneminin öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşadığı süreçleri hem dış siyasetin içeriye yansıttıkları hem de "toplumun yaşadıklarının bu süreçler üzerindeki etkileri" çerçevesinde ele alan bir çalışma.

İletişim Yayınları
Tel :(0212) 516 22 60 


   
 

yorum ekle