Eklenme Tarihi : 9/2/2021

Çok yönlü bir kalem


Türkleri Jules Verne ile tanıştırdı

Kültür hayatımızın ilginç portreleri arasında yer alan Ahmet İhsan Tokgöz'ün daha önce 2 ayrı cilt halinde yayınlanan anıları Necati Tonga tarafından tek cilt halinde ve "Matbuat Hatıralarım" adıyla okurla buluşturuldu.

Çocukluğunda ünlü Fransız yazarı Jules Verne'in kitaplarını okumamış, duymamış biri hemen hemen yok gibidir. Jules Verne'in Seksen Günde Devr-i Âlem, Denizler Altında 20.000 Fersah, Kaptan Grant'ın Çocukları, İki Sene Mektep Tatili, Ay'a Seyahat gibi romanlar Türkiye'de hemen her dönem, okul çağındaki çocukların okuduğu ilk kitaplar arasında yer almıştır. Jules Verne'in Türkiye'de belki de Fransa'dan daha çok sevilip okunmasını sağlayan kişi ise gazeteci, yazar ve çevirmen Ahmet İhsan Tokgöz'dür.

Ülkemizin önemli edebiyatçılarını bünyesinde barındırmış olan Servet-i Fünun Mecmuası'nın kurucusu Ahmet İhsan Tokgöz, basın tarihimizde ayrı bir yere sahiptir. Tokgöz'ün 1928'de kaleme almaya başladığı ve 1888-1914 dönemi basınına ilk elden tanıklıklarla örülü anıları, yakın tarihimizin basın, edebiyat, kültür ve siyaset dünyasına kendine özgü bir pencere açmakta.

Tercüme ve telif olmak üzere pek çok kitaba imza atan Ahmet İhsan Tokgöz'ün en önemli eseri Matbuat Hatıralarım'dır. Matbuat Hatıralarım, bazı bölümleri Vakit ve Milliyet gazeteleri ile Servet-i Fünûn/Uyanış'ta tefrika edildikten sonra 1930-1931'de iki cilt hâlinde kitap olarak yayımlanmıştı. Matbuat Hatıralarım; yoğunlaşılan dönemler, üzerinde durulan olaylar ve olaylar içinde sunulan şahıslar bakımından edebiyatımızın en ilgi çekici hatıra kitaplarından biridir. Türk edebiyatı ve basın tarihi açısından önemli bilgiler içeren Matbuat Hatıralarım, aynı zamanda Osmanlı'nın son yarım asırlık serüvenine de ışık tutan önemli bir tarihsel kaynak.

Modern Türk edebiyatı kuşbakışı bir nazarla dahi incelendiğinde 1891-1944 yılları arasında yayımlanan Servet-i Fünun/Uyanış dergisinin edebiyat tarihimizde oynadığı önemli rol hemen göze çarpar. Önemli edebiyat topluluklarına ev sahipliği yapan ve kuşakların yetişmesini sağlayarak tam anlamıyla bir "okul" olan Servet-i Fünun'un bu kadar uzun süre yaşamasında, kuşkusuz, sahibi Ahmet İhsan Tokgöz'ün payı büyüktür.

Ahmet İhsan Tokgöz gibi ömrünü Bâbıâli Caddesi'nde geçirmiş, pek çok şair, yazar ve gazeteciyle dostluk kurmuş bir ismin kaleminden çıkması; dönemin diğer hatıra kitaplarıyla karşılaştırıldığında Matbuat Hatıralarım'a ayrı bir değer kazandırmakta.

Çolpan Kitap Tel:(0312) 419 80 96