Eklenme Tarihi : 11/30/2020

Türkçülüğü anlattı

Milletini tanımak
isteyenler okusun
---------
Akademik hayatını Türk dili, edebiyatı ve tarihi konusundaki çalışmalara adamış olan Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, bu hizmetini iki yeni kitabını daha kültür hayatımıza kazandırarak devam ediyor. Prof. Dr. Ercilasun'un, "Türkçülük Yazıları" ve "Türklük Bilimi Yazıları" kitaplara Bilge Kültür Sanat Yayınları tarafından okurla buluşturuldu.
"Türkçülük Yazıları"nın omurgasını Prof. Dr. Ercilasun, Yeniçağ gazetesindeki Türk milliyetçiliğiyle ilgili yazıları oluşturuyor. Türk'ü, ülküyü ve Türk gerçekliğine dayanan Türkçülük en açık ifadeleriyle bu çalışmada yer alıyor. Türk milliyetçiliğinin bir insanda bir fikir sistemi hâline gelebilmesi için duygu seviyesinden şuur seviyesine çıkması gerektiğinin ısrarla vurgulandığı kitapta, millî şuurun da ancak bilgi ve kültürle donanarak oluşabileceği belirtiliyor. 
Çok defa sanıldığı gibi ülkülerin birer hayal değil bir gerçeklik üzerine kurulu olduğu, Turan ülküsünün de Türk Dünyası gerçekliği üzerine kurulu olduğunun vurgulandığı eserde Türk birliği / Turan fikri de önemli bir yer tutmakta. Çalışmada; Türk milliyetçilerinin muhafazakârlık ve çağdaşlıkla ilgili söylem ve tutumları değerlendirilirken, şekle dayalı yanlış muhafazakârlık anlayışı eleştirilip, Ziya Gökalp'ın Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak üçlüsündeki muasırlaşmak (çağdaşlaşmak) hedefinin milliyetçiler tarafından ihmal edildiği vurgulanmakta. Türkçülük tarihine de özel bir yer verilen eserde başta Nihâl Atsız olmak üzere bazı Türkçüler tanıtılıp, zaman zaman da Türkçü dergiler üzerinde durulmakta.
Prof. Dr. Ercilasun'un diğer çalışması, "Türklük Bilimi Yazıları" ise Türkoloji ile ilgili yazılarının bir araya getirilmesiyle vücut bulmuş. Günümüzde çok tartışılan ve bilen bilmeyen herkesin üzerinde konuştuğu Türk ve Türkçe kavramlarından ne anlaşılması gerektiği bu eserde açık seçik anlatılırken; kavramların tarihî, sosyolojik ve siyasi / hukuki yönleri ayrı ayrı belirtilmektedir. Türkçecilik hareketi ile millî birlik arasındaki bağ da Türkçe kavramının bir uzantısı olarak ele alınmakta.
Eserin, "Türk Tarihinden Yansımalar" bölümünde tarihimizin ilgi çekici bazı sayfaları yer almakta. Köktürk olmak isteyen Çin şehzadesi, Türkçe bilen Çin imparatoriçesi, 300 küsur yıl İstanbul'da bulunan Köktürk harfli taş, Uygurların eski tarihi ve yakın tarihe ait bazı olaylar bunlar arasında yer almakta.
Kitabın, "Efsane-Destan" bölümünde ise Türklerin yaratılış ve türeyiş efsaneleriyle ilgili en eski kayıtlar, Oğuznameler ve Dede Korkut hikâyeleri üzerinde en derli toplu bilgiler ve yeni bazı yorumlarlar okura sunulmakta..
Kitabın son bölümü "Türklük Bilimi Çalışmaları"nda okurlara Türkoloji alanındaki kurultaylar, sempozyumlar, çalıştaylar, yeni yayınlar hakkında kapsamlı bilgi aktarılıyor.

Bilge Kültür Sanat
Tel:(0212) 520 72 53