Eklenme Tarihi : 11/24/2020

Kıyıma kim dur diyecek?


Şehr-i İstanbul'un
yitirilen değerleri


18. Yüzyıl Divan Şairimiz Nedim'in, "Bu şehr-i İstanbul ki bi misl ü behâdır / Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır" (Bu İstanbul şehri ki, paha biçilmez ona
Tüm İran mülkü feda olsun tek bir taşına) mısralarıyla değerini ortaya koymaya çalıştığı İstanbul hâlâ bu değerini muhafaza edebiliyor mu?.. Aslında bu sorunun cevabı, "İstanbul'a ihanet ettik" itirafıyla apaçık ortadadır. Maalesef Şehr-i İstanbul'a acımasızca kıyılmıştır. 1940'lı yıllarda başlayan bu kıyım süratle devam edip 2020'lere vardığımızda zirveye ulaşmıştır. Artık günümüzde, bir yerde bu kıyıma dur denilmediği takdirde bizlere geriye bakıp ağlamaktan başka bir şey kalmadığı görülüyor. Araştırmacı yazar Önder Kaya'nın "Yitip Giden İstanbul / Kaybolan Mirasın Peşinde" adlı kitabı da böyle bir endişenin ürünü.
İstanbul, tarihî süreci içinde birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış kadim bir yerleşim yeridir. Misafir ettiği birçok milletin yanı sıra içinde barındırdığı gelenekler ve hikâyelerle de asırlara uzanan bir ruhu vardır. Zaman geçtikçe ne yazık ki önce fiziksel olarak hırpalanan İstanbul, günümüzde ruhen de ortadan kaybolmaktadır. Mimarî anlamda eşsiz değerlere ev sahipliği yapan İstanbul'da yakın zaman içinde gerçekleşen yıkımlar, şehrin birçok güzelliğini ortadan kaldırmıştır. Boğaz'dan Tarihi Yarımada'ya, yeraltından yerüstüne varıncaya dek şehrin tarihi dokusu ciddi zararlar görmüştür.
Tarih alanında birçok kitabı olan Önder Kaya, "Yitip Giden İstanbul / Kaybolan Mirasın Peşinde" adlı yeni çalışmasında İstanbul'un nabzını tutuyor. Geçmişle gelecek arasında şehrin geçirdiği değişimi ele alırken, yitip giden geleneklere ve değerlere dikkat çekiyor. İstanbul'un yok olan ya da aslî dokusundan çok şey kaybeden mekânlarına odaklanıyor. İstanbul tutkunları kitabın sayfaları boyunca bir büyük mirasın izini sürerken aynı zamanda hüzünleniyor, gözleri önünde eriyen şehrin acısını hissediyor.
Önder Kaya'nın bu önemli çalışması; İstanbul'un sokak köpeklerini, eşekle taşımacılık yapan İranlılarını, evliya türbelerini, eski ramazanlarını ve gölge oyunlarını, AEK ile kardeş olan kulübünü, sinagogdan lokantaya dönüşen mabedini, Pandeli'yi, İnci Lokantası'nı, Rebul Eczanesi'ni, yangın kulelerini, mezarlıklarını, yalılarını, köşklerini, kaybolan pek çok eserini ve daha nicesini merak eden herkes için akıcı üslubuyla, geçmişi ve şimdisiyle, görseller eşliğinde bir zaman yolculuğu sunuyor.
"Yitip Giden İstanbul / Kaybolan Mirasın Peşinde", hayret duygusuyla hüznü, şaşkınlıkla vicdanı baş başa bırakan çok özel bir İstanbul kitabı…
Kronik Kitap
Tel: (0212) 243 13 23