YEDİKITA

YEDİKITA


El-Halil'deki 
İsrail işgali

Filistin'de Kudüs'ten sonra en kutsal şehir olarak bilinen El Halil'de İsrail'in işgal politikası milletlerarası hukuka rağmen hız kesmeden sürüyor. Vakıf eserleriyle dolu olan El Halil'in geleceğini 1914 yılına kadar düzenli tutulan vakıf kayıtları belirleyecek.

Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi Ocak sayısında Müslümanlar için tarihi önemi çok büyük olan El-Halil şehrinde İsrail tarafından gerçekleştirilen işgale ve oradaki vakıf eserlerine dikkat çeken bir dosya yayınladı. Doç. Dr. Mustafa Güler ve Ahmet Ferhan'ın kaleme aldığı yazıda, Kudüs ve çevresindeki İsrail işgalinin basında yer almasına karşın, en önemli camisi sinagog haline getirilen El Halil şehrinin unutulduğu kaydediliyor. Yazıda El Halil şehri ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:
El-Halil şehrinde; Hz.İbrahim (a.s.), Hz.İshak (a.s.), Hz.Yakub (a.s.) ile onların bazı zevceleri, dini kaynaklara göre de Hz.Yusuf'un (a.s.) kabirleri bulunuyor. Aynı zamanda Hz.Yahya'nın (a.s.) da doğduğu yer. Bu sebeple de mukaddes bir şehir olarak anılıyor. Hatta Mekke ve Medine'nin Haremeyn-i Şerifeyn olarak adlandırıldığı gibi Haçlı seferlerinden sonra, El-Halil de Kudüs ile birlikte Haremeyn-i Şerifeyn olarak adlandırılmış.
El Halil; Filistin topraklarının Kudüs'ten sonraki ikinci önemli mukaddes şehri olarak görülüyor. İslam tarihinde olduğu gibi Osmanlı asırlarında da büyük rağbet ve ihtimam görmüş. Sultan Birinci Selim Kudüs'ten sonra bu şehri ziyaret etmiş, halkına çok büyük ihsanda bulunmuş. Bu tarihten itibaren Osmanlı Devleti'nin merkez ve taşradaki yöneticileri El-Halil'de bulunan mukaddes mekânların tamir ve bakımını yapmışlar. Bu mekânların ihtiyaçlarının karşılanması ve görev yapan personelin maaşlarının ödenmesi maksadıyla kurulmuş vakıfları ihya etmişler ve gerekli olanlar için de yeni vakıflar eklemişler. Bunun yanında Mekke ve Medine şehirlerinde olduğu gibi El-Halil Camii başta olmak üzere şehirdeki diğer vakıf görevlileri ile halkın bir kısmına surreden 1914 yılına kadar tahsisat ayrılmış. Osmanlı, Kudüs ve El-Halil'i, Mekke ve Medine'den ayırmamış.

Yedikıta Dergisi
Tel: (0212) 657 88 00