Toplumsal Tarih dergisi Ocak 2014

Toplumsal Tarih dergisi Ocak 2014Toplumsal 
Tarih Dergisi
20 yaşında


Toplumsal Tarih dergisi Ocak 2014'te 20. Yılını doldurdu. Dergi Ocak 2014 sayısında Edhem Eldem'in "Tersane Konferansı ve Rusya ile Savaş Tehlikesi" başlıklı yazısını kapağa taşıyor. 

   *Edhem Eldem, 13 Ocak 1877 tarihli L'Illustration'dan, dönemin büyük güçleri tarafından Osmanlı Balkanları'nda bir müddettir süregelen istikrarsızlık ve çatışmalara çözüm olarak düşünülen ve Türk tarihçiliğinde "Tersane Konferansı" olarak bilinen uluslararası toplantının nasıl ele alındığına bakıyor, konferansa giden süreci değerlendiriyor.
   *Zeliha Etöz ve Taylan Esin, Kastamonu'da I. Dünya Savaşı'nda Ermeni Tehciri sırasında toplanan bağışlardan sağlanan kaynağın nasıl kamu binalarının inşasına aktarıldığını mercek altına alıyorlar.
*İlkay Yılmaz, II. Abdülhamid döneminde devletin tehdit algısını, güvenlik merkezli inşa edilen modern devlet söylemini şekillendiren dinamikleri ve bu söylemin serseri, fesat vb. kavramların kullanımını nasıl dönüştürdüğünü inceliyor.
   *Cloé Drieu, I. Dünya Savaşı'na ilişkin tarihyazımında genellikle ihmal edilen doğu cephesindeki çatışmalardan birine, Rusya'daki Türkistan'a odaklanarak burada gelişen 1916 isyanlarına dikkat çekiyor.
   *İ. İzzet Bahar, 1933 Üniversite Reformu'yla İstanbul Üniversitesi'ne Alman akademisyenlerin alınmasından kısa süre sonra Einstein'ın yeni akademisyenlerin kabulünü talep eden mektubunu ve hükümetin bu talep karşısında izlediği tutumu ele alıyor.   
   *Ömür Şans ve Göksel Baş, "17. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Kriz ve Dönüşüm" başlıklı çalıştayın ardından "İktisadi Kriz ve Değişimler" temasında 7-9 Şubat 2013 tarihlerinde gerçekleşen çalıştayın geniş bir özetini okuyucuyla paylaşıyorlar.
   *Turhan Turgut, I. Dünya Savaşı sırasında kurulan Osmanlı ordusunun posta teşkilatı olan sahra postasının kuruluşuna ve işleyişine dair bilgi veriyor, subay ve erlerin mektuplarından alıntıları sunuyor.
   *Yücel Kabapınar - Kahraman Durmuş, Ermeni okullarında çalışan öğretmen ve eski öğrencilerle yaptıkları görüşmelerden yararlanarak Ermeni okullarında tarih derslerinde Ermenilerle ilgili konuların özellikle de Ermeni Tehcirinin işlendiği derslerde yaşanan sorunları gözler önüne seriyorlar.
   *Nuray Mert, 2013 başlarında yayınlanan önemli tarihsel tartışmalara kapı aralayan Ruzi Nazar: CIA'nin Türk Casusu biyografisini tarihsel bağlamı içerisinde değerlendiriyor.  
*Zerrin İren Boynudelik, "Avrupa Resminde Mitolojik Konulu Resimler" başlıklı yazı dizisine 17. yüzyıl İtalya'sının ünlü sanatçılarından Sebastian Ricci'nin çizimiyle Tanrıça Artemis ve yakın arkadaşı Kallisto'nun arasında geçen Zeus'un çapkınlığının sebep olduğu kavgayı konu ediyor.
   *Çiğdem Kafescioğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda giderek yoğunlaşan talebi, bu talebin beslendiği argümanları tartışıyor; Ayasofya'nın ziyaret edenleri İstanbul tarihinin çok katmanlılığı ile yüz yüze getiren yapısına dikkat çekiyor.
   *Sezai Yazıcı ve Candan Badem, Kars'ta yapılan sokak düzenlemesi sırasında ortaya çıkan anıt mezarın izini sürüyor, bu mezarın Rusya'da da ölümü hakkında çok az şey bilinen ve 1905 Devrimi esnasında Kars'ta komutan olan Anatoliy Petroviç'le ilişkisini ortaya koyuyorlar. 
Her ay olduğu gibi Toplumsal Tarih'in 241. Ocak sayısında da önemli güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca nostaljik bir yaklaşımla yenilenen "Tarih Vakfı'ndan Haberler" sayfalarında, Tarih Vakfı'nın 2013 yılı değerlendirmesini okuyabilirsiniz. 

Toplumsal Tarih Dergisi
Tel: (0212) 522 02 02