Türk Edebiyatı Dergisi

Türk Edebiyatı DergisiEdebiyat 
ve delilik

Türk Edebiyatı Dergisi 2014'ün ilk sayısına bir röportajla başlıyor. Prof. Dr. Mehmed Narlı, geçen yılın sonlarında çıkan ve "Türk Roman ve Öyküsünde Deliler ve Delilik" alt başlığını taşıyan Edebiyat ve Delilik adlı kitabı hakkında Bahtiyar Aslan'ın sorduğu soruları cevaplandırıyor. Deliliğin Batı'da, Türk-İslâm kültüründe ve modern dönemde nasıl algılandığı ve edebiyatımıza nasıl yansıdığı konularında Narlı'nın anlattıkları ilginizi çekeci. M. Selim Gökçe de, Dr. Fatih Artvinli'nin aynı günlerde yayımlanan Delilik Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi adlı önemli eserini değerlendiriyor.
Beşir Ayvazoğlu da, "Om Mani Padme Hum: Türk Edebiyatında Budizm ve Asaf Hâlet Çelebi" başlığını taşıyan dosya ile, adı bilinmeyen Budist bir Türk şairinin "İşte Öyle Yerlerde" adlı güzel şiirini derginin sayfalarına taşıyor. Doç. Dr. Mehmet Güneş, İvo Andriç'in Nobel Edebiyat Ödülü'ne lâyık görülmesini sağlayan Drina Köprüsü adlı romanıyla Nazan Bekiroğlu'nun İsimle Ateş Arasında adlı romanını Osmanlılarda devşirme meselesine bakışları açısından ele alarak karşılaştırıyor. Dr. Sezai Coşkun da "Soruların Şairinden Şairin Sorularına" başlıklı yazısında, Necip Fâzıl'ın, şiirlerinde soru mısraları halinde beliren hakikat arayışını analiz ediyor. Tuba Işınsu Durmuş, Emine Tuğcu'nun Osmanlı'nın Son Döneminde Şiir Eleştirisi adlı kitabı, Funda Özsoy Erdoğan da Okay Tiryakioğlu'nun Yıldırım Bayezid'i farklı bir bakış açısından ele aldığı romanı hakkında yazıyor.
Bu sayıda ayrıca Bahtiyar Aslan şairlerin "hürriyet" meselesini nasıl anladıklarını, Nâmık Kemal'in "Hürriyet Kasidesi"nden başlayarak anlatmaya başlıyor.
Said Coşar, karikatürün aynasında bu sefer Süleyman Nazif'in çehresini arıyor. Başında kenarları kulak uçlarına değen koyu kırmızı fesi, koyu lacivert elbisesi, gömleğinin kolalı yakası, kolalı ve altın düğmeli kollukları, esmer ve sert çizgili yüzü, siyah ve çatık kaşları, vahşi sakalı ve dışarı fırlamış ön dişleriyle karikatüristlere bol malzeme veren Nazif de maalesef pek hatırlanmayan değerlerimizdendir. Hülya Atakan, 2012'de ölen Amerikalı kadın ressam Dianne Dengel'in mutluluğu anlatmaya çalıştığı resimleri anlatıyor. 
Prof. Dr. İnci Enginün, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, milletvekilliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve RTÜK Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş bir ilim adamı olan Prof. Dr. Orhan Oğuz'un on yıl önce yayımlanan Seksen Yıl: Cumhuriyet'e Yaşıt Bir Hayat adlı hatıratını değerlendiriyor. İbrahim Öztürkçü'nün "Aka Gündüz'ün Âkif ve Ebced Seferberliği" ve Prof. Dr. Ali Yıldırım'ın "Su Kasidesi'ndeki İki Beyit Üzerine Düşünceler" başlıklı yazılarını da ilgiyle okunacak yazılar arasında yer alıyor.

Türk Edebiyatı Dergisi
Tel: (0212) 526 16 15