KAĞAN NEDİRLİ

Türk Milliyetçiliği ırkçı değildirKAĞAN NEDİRLİ
"Millet ve Milliyetçilik" kitabı merkezi Ankara'da olan Milli Düşünce Merkezi'nin savunduğu görüşlerden bir çalışma olarak İskender Öksüz tarafından kaleme alındı.
İskender Öksüz herkesin anlayacağı bir şekilde yazdığı kitaba "bilim ve insan bilimleri" konusuyla başlıyor. Dünyada millet kavramının nasıl ortaya çıktığını anlatırken bilim ve insanların nasıl kiliseye karşı verdiği savaşta kilisenin ilahilerinden bilimin İlahiliğine geçirdiğini anlatıyor.
Irk tanımı yaparak ırkçılık konusuna giren Öksüz dünyada ve Türkiye'de ırkçılık hareketlerini anlatıyor.
Türkiye'deki ırkçılığın İnönü politikasından eseri olduğunu ve Kemalizm dillere dolanarak menfaat uğruna nasıl Türk milliyetçiliğinin ırkçılığa dönüştüğünü anlatıyor.
Liberal görüşün Türk milliyetçiliğine ters olmadığını herhangi bir Türk milliyetçisinin de liberal politikaları savunacağına anlatıyor.Yalnız günümüz Türkiye'sinde ise hem liberallerin TKP, TİP ve siyasi ümmetçilik çizgisinden geldiğinden dolayı liberal düzen Türk milliyetçiliğine karşı bir görüş havası estiriliyor.
Siyasi ümmetçilik yoluyla Türk milliyetçiliğine nasıl saldırıldığını sanki İslam, milliyetçiliğe karşıymış gibi bir ortam yaratıldığını anlatıyor. İslam'ın milliyetçiliğe bakış açısı Kur'ân yoluyla anlatılırken Hüseyin Atay'ın değerli çalışmalarıyla ile destekleniyor. Siyasi ümmetçilik adı altında Türk milliyetçiliği dışlanıyor, örneğin Müslüman Arnavut olmak sorun yaratmıyorken Müslüman Türk olmak sorunmuş gibi yansıtılıyor
Milliyetçilik dünyada Fransız ihtilali ile yer edinirken Türk milliyetçiliğinin Bilge Kağan'dan bu yana geldiğini, Türk milletinin her zaman milletini sevdiğini, her zaman millet için mücadele ettiğini anlatırken Türklerin İslam üzerindeki etkisi de belirtiliyor.
Türk milliyetçiliğinin bir ırk meselesinden daha çok düşünce ve his meselesi olduğunu anlatan yazar Galip Erdem, Nihal Atsız, Dündar Taşer, Nejdet Sancar'ı ve benzeri aydınlardan örnek veriyor. Ve Necip Fazıl'ın "Türklük bedenimiz İslâmiyet ruhumuzdur" sözünü eleştiriyor bu sözle Türklük düşünce ve his noktasından çıkartılarak bir ceset noktasına getirildiğini ortaya koyan önemli bir yorumdur. İslam'ın ruhta olmasının doğal olduğu kadar Türklükte ruhtadır Necip Fazıl'ın bu sözü milliyetçi çevrelere karşı şirin gözükmek adına söylenen ırkçı bir görüştür. Biz de Necip Fazıl'a Ömer Seyfettin ile cevabı uygun gördük "Madem ki Türküz; o halde Türk gibi yürür, Türk gibi düşünür, Türk gibi yaşarız yaşarız"
Dünyada milliyetçilik gelecek garantisi olarak görülürken Türk milliyetçiliğine saldırılıyor. Türk olmak suç teşkil ederken Türk milleti  otuz altıya bölünerek ırkçılık yapılıyor.
Türk Milliyetçiliğine açılan savaşı Türk Milliyetçileri ecdatlarını ve onların  fikrine ve en önemlisi dil birliği ile sahip çıkarak yenecektir.
İskender Öksüz gerçekten milliyetçilik adına önemli bir eserdir yazmıştır. Kendisine teşekkür eder iyi okumalar dilerim.


   
 

yorum ekle