KAĞAN NEDİRLİ

Alparslan Türkeş ve temel eseri
KAĞAN NEDİRLİ
Türk Milliyetçiliği hareketinin son dönem liderlerinden Alparslan Türkeş'in temel eseri "Dokuz Işık"ın yeni bir baskısı da Bilgeoğuz Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Milliyetçi-Ülkücü Hareketin çilesini çekmişlerden Oğuzhan Cengiz'in yayına hazırladığı eser, son yıllarda hazırlanan en iyi Dokuz Işık baskısıdır. 
Kitabın ilk bölümü Alparslan Türkeş'in hayatını ve mücadelesini anlatıyor. Türkçülüğe gönül veren Alparslan Türkeş'in inandığı davası uğruna ilk çilesi 1944 Türkçülük olaylarıyla başlar. İsmet İnönü'nün Türkçülük aleyhine tutum takınması üzerine Türkçüler zindanlara atılır. Bu tutuklama ve çilenin galibi Türkçüler olmuştur. Alparslan Türkeş, Türk Milliyetçiliği Fikriyatını iktidara taşımak amacıyla 27 Mayıs 1960'ta yapılan darbe cuntasının önemli liderlerinden biridir. Darbe sonrası Milli Birlik Komitesi ( MBK ) üyeliğini ve Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüten Türkeş, Demokrat Parti yöneticilerinin yargılanması ve demokrasiye hemen geçiş konularında MBK'nin diğer üyeleri ile ters düşer. Diğer üyeler iktidarı CHP'ye bırakma ve idamlardan yana tavır koyarlar. Türkeş'in başını çektiği 14'lülere karşı operasyon yapılır ve hepsi ordudan emekli edilerek sürgüne gönderilir. Sürgün sonrası Türkeş, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi( CKMP )'de siyasete girer ve hızla yükselerek partinin genel başkanı seçilir. 1969 Türk siyasal hayatında üç hilalli MHP bayrağının dalgalandığı yıldır. Şimdilerde TBMM'de 40 milletvekili ile parlamentoda grup kuran MHP yöneticileri bilirler ki Türkeş, 1969 yılında 1 milletvekili, 1973'te 3 ve 1977 yılında 16 milletvekili ile Meclis'e girdiği dönemlerde Türk Siyasetine yön veren MHP'nin genel başkanıdır. 
12 Eylül 1980 askeri darbesi ile zindanlara giren Ülkücü Hareket'in sokaklarda, üniversitelerde başlayan çilesi bu sefer cezaevinde devam edecektir. İnandıkları dava uğruna verdikleri mücadelede bir mükafat ve karşılık beklemeyen ülkücüler hiç şüphe yok ki cezalandırılmayı da beklemiyorlardı. Kitapta, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda Alparslan Türkeş'in dik ve kendinden emin duruşunu görüyoruz. Yargılamalar sonucunda vicdanlarda beraat eden Ülkücüler, yeniden "bismillah" diyecektir.
Milliyetçilik, Ülkücülük, Ahlakçılık, Toplumculuk, İlimcilik, Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, Köycülük, Gelişmecilik ve Halkçılık, Endüstricilik ve Teknikçilik başlıkları altında "9 Işık" doktrinli Milliyetçi Türkiye hedeflenmektedir. İlkeler işlenirken Türkiye'nin o dönem ki sorunları için önerilen çözüm önerileri zaman zaman başka yöneticiler tarafından uygulanarak sorunlar çözülmüştür. Her fırsatta Atatürk'e, Milliyetçiliğe, Laikliğe, İnsan Hak ve Onuruna saygısını belirten Alparslan Türkeş, Atatürk'ten sonra "Başbuğ" olmaya layık görülmüş ve Türk Milleti'nde başbuğların ölmeyip daima var olacağını göstermiştir. 
Türk Milliyetçiliği Davası, Bilge Kağan ve Tonyukuk ile başlayıp Yıldırım, Fatih ile devam eden, günümüzde Atatürk ve Türkeş'le etkisini sürdüren kutlu bir davadır.
Son yıllarda Milliyetçi-Ülkücü Harekete yayıncılık ufkunun açılmasında yardımcı olan Bilge Oğuz Yayınevi ve Oğuzhan Cengiz'e teşekkür eder iyi okumalar dilerim.
   
 

yorum ekle