KAĞAN NEDİRLİ

Doğu'nun Kahramanı Atatürk KAĞAN NEDİRLİ 

Duayen kalem Bilal Şimşir, bu eserinde Mustafa Kemal’in dış politikaya bakışı ve başarısı ile bu ilişkilerin Doğu Ülkeleri üzerine olan etkisini akıcı bir dille anlatıyor.

19 Mayıs 1919 – 9 Eylül 1922 aralığında tarih sahnesinde iki farklı Mustafa Kemal boy gösteriyor. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak başlattığı İstiklal Mücadelesinden 9 Eylül 1922 gününe kadar geçen sürede savaş adamı olan Mustafa Kemal, İzmir’in kurtuluşundan sonra barıştan yana tutum sergileyerek dünya politikasına yön veriyor. Mustafa Kemal’in barışcıl tutumu sayesinde TBMM önce cumhuriyeti ilan ediyor, sonra Lozan Barış Antlaşması’nı imzalıyor.

Kitabımızda Halifeliğin kaldırılış serüveniyle ilgili çok ilginç bilgiler öğreniyoruz. Halifeliğin kaldırılışını Müslüman halkın egemen olduğu coğrafya olumlu karşılarken, batı halifeliğin kaldırılmasından kendi çıkarları doğrultusunda endişeye kapılıyor. Endişeninsebebi ; halifeliğin kaldırılmasıyla sömürgeci batının doğu ülkeleri üzerindeki boyunduruğunun yok olacağıdır. Nitekim batının bu  endişesi yerini buluyor.Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte müslüman halkların özgürlük yolculuğu başlıyor. Halifeliğin kaldırılmasına karşı Osmanlı Hanedanlığı ve batının yönlendirmesiyle ortaya çıkan halife adaylarının girişimle ri Mustafa Kemal’in politikası sayesinde sonuçsuz kalıyor. Halifelik konusunda ki son sözü Atatürk’ün Türkiye’si söylüyor ki, bu son söz Müslüman halkların özgürlük yolculuğunu başlatıyor. Anlaşılıyor ki Türk Milleti’nin emperyalizmle mücadelesi diğer doğu ülkelerine ilham veriyor, örnek teşkil ediyor. Builham doğuya özgürlük getiriyor.

Kitabımızdaki bir diğer önemli bilgi bölümü de şöyle veriliyor; Cumhuriyetin kuruluşunun dokuzuncu yıldönümünde Ankara Palas’taki cumhuriyet balosunda Mısır Büyükelçisinin başına fes giymesi Atatürk tarafından tepkiyle karşılanıyor. Bu olay sonrası Mısır ile ilişkiler geriliyor ve karşılıklı olarak nota savaşı başlıyor. Bu gerilim sırasında İngiltere’nin ortalığı karıştıran tutumları dikkat çekiyor. Mısır’ın 150’liklere karşı olumlu davranışlar göstermesi üzerine bir de fes gerilimi tuz-biber olsa da nota savaşlarını Türkiye kazanıyor.

Kitap, Atatürk’ün ölümünün dünya kamuoyu tarafından nasıl karşılandığı hakkında da önemli bilgiler veriyor. İkinci Dünya Savaşının ayak seslerinin duyulmaya başladığı bir ortamda Atatürk’ün ebediyete intikal etmesi dünyada ki dengelerin bir kez daha gözden geçirilmesine neden oluyor. Dünya kamuoyu Atatürk’ün ölümünden sonra “ Atatürk yaşasaydı dünya ikinci bir büyük savaşa girmez, sıkıntılar barış yoluyla çözülürdü” yorumu Atatürk’ün “Barış Adamı” olduğu tezini güçlü bir duruma getiriyor. Atatürk’ün vefatının dünya kamuoyu tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandığı belgeleriyle de anlatılıyor.

Eser, Atatürk’e inanan, O’nu Türk Milleti’nin Lideri kabul eden her Türk Milliyetçisinin okuması gereken önemli kitaplardan biri. 

İyi okumalar diliyorum…..

                                                                 


   
 

yorum ekle