KAĞAN NEDİRLİ

Şirk ve şirke tepki: Deizim
KAĞAN NEDİRLİ

Yaşar Nuri Öztürk'ün son kitaplarından olan "Din Maskeli Allah Düşmanlığı Şirk ve Şirke Tepkinin Felsefeleşmesi / Deizm" İslam coğrafyasında ve Türkiye'deki dine bakış çarpıklığını anlatıyor. Emeviler'den bu yana uzanan Allah düşmanlığı git gide şirke dönüştüğü süreç kitapta mercek altına alınıyor. Şirk, kelime anlamı ile Allah'a ortak koşulması. Yani şirke batanlar Müslüman olsun veya olmasın bu bataklığın içine batmış durumda. Onlara göre Allah var ama yalnız değil, onlara göre Allah tanrıların başı gibi...
Yüce kitap Kur'an, şirki Bakara Suresi'nin 165. ayetinde şöyle tanıtıyor: "İnsanlar içinde öyleleri var ki, Allah'ın berisinde yedek ilahlar edinirler de onları Allah'ı sevmiş gibi severler." 
Kur'an bu ayeti ile adeta günümüze ışık tutuyor. Günümüz Türkiye'sinde her köşe başını tutmuş tarikatların 'emri' din gibi, bazen daha da kutsal sayılarak bir takım akçeli işler yürütülüyor. Hiç şüphesiz ki tarikatlar ve şeyhler aracılığı ile şirk, yeni bir dine dönüşerek halkı kemiriyor.
Kitabın bir diğer kısmından ise "Deizim" anlatılıyor. Deizim, din sınıfının şirk tahribatına tepkinin felsefeleştirilmesi olarak tanıtılan bölüm, apayrı bilgiler içererek Kuran'ı Kerim'in deizime yaklaşımını ortaya çıkartıyor. Deizime göre sadece Allah var. Yanında ve yöresinde hiçbir şey kabul etmiyor.
Öztürk'ün çalışması tartışmaya açık olmasının yanında gayet bilgi verici. Günümüz İslam coğrafyası ve Türkiye'sindeki din anlayışının çarpıklıklarına ışık tutuyor.
Herkese iyi okumalar...

   
 

yorum ekle